BİLDİRİ GÖNDERİMİBildiri son gönderim tarihi: 24 Mart 2018

 1. Bildiriler sadece online bildiri özeti gönderim sistemi aracılığıyla gönderilmelidir. Posta, faks ya da e-posta yolu ile gönderilen bildiri özetleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. Bildiriler Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.
 3. Bildiri özetleri en az 300 en fazla 500 sözcük olacak şekilde hazırlanmalıdır.
 4. Gönderilen bildiriler araştırma, derleme, olgu sunumu şeklinde yazılabilir. Araştırma özeti yapılandırılmış olmalıdır. Özet; problem tanımı ve amaç, gereç ve yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar sözcükler bölümlerinden oluşmalıdır.
 5. Anahtar sözcük sayısı en az 3 en fazla 10 olmalıdır. Anahtar sözcükler “Türkiye Bilim Terimleri” (TBT)’ne uygun olarak verilmelidir (Bkz. http://www.bilimterimleri.com/ ).
 6. Yazılar (A4) boyutlarında (21x 29.5) kağıda, her yanından 2.5 cm boşluk kalacak şekilde, Times New Roman karakterinde, 12 punto büyüklüğünde ve 2 satır aralığı ile yazılmalıdır.
 7. Bildiri özetlerini son gönderme tarihi 24 Mart 2018'dir.
 8. Online bildiri gönderim sistemi; göndermeye karar verinceye kadar bildirinizi sistemde saklayabilme ve geri dönüp üzerinde tekrar çalışabilme olanağı sağlar.
 9. Online olarak sisteme gönderilmiş olan bildiriler silinemez ve değiştirilemez.
 10. Bildirinizi sisteme gönderme işleminiz sırasında online sistemde doldurulması zorunlu alanları doldurduğunuzdan emin olunuz.
 11. Bilimsel Kurul üyeleri, gönderilen bildirileri, bilimsel kalitelerine ve uygunluklarına göre değerlendireceklerdir.
 12. Bildiri özetlerinin değerlendirme sonuçları, bildirinin sisteme gönderilmesi sürecinde kayıt işleminde belirtilen e-posta adresine 4 Nisan 2018 tarihinde otomatik olarak gönderilecektir. Bu nedenle bildiri özetini sisteme gönderen yazar, bildiri sunumunu yapacak yazar olmalıdır.
 13. Sözel sunum veya poster olarak kabul edilen tüm bildiri özetlerinin 1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi Programında ve Bildiri Kitabında yayınlanabilmesi için bildiri sunumunu (poster/sözel) yapacak olan yazarların kongre kayıtları ve ilgili tüm ödeme işlemlerini 17 Nisan 2018 tarihine kadar yapmış olmaları gerekmektedir.
 14. Bir yazar en fazla 3 bildiri için kongreye kayıt olabilmektedir.
 15. Online bildiri gönderme sistemi kullanımına ilişkin detaylı bilgi ve yardım taleplerinizi: info@devent.com.tr e-mail adresine ve 0 312 438 10 39 numaralı telefonlara iletebilirsiniz.