KURULLAR

Kongre Başkanı
Dr. Ayfer TEZEL
Bilimsel Sekreterya
Dr. Sultan AYAZ ALKAYA
Dr. Sevil ALBAYRAK
Blm. Uzm. F. Özlem ÖZTÜRK
Kongre Düzenleme Kurulu
Dr. Ayfer TEZEL
Dr. Sultan AYAZ ALKAYA
Dr. Naile BİLGİLİ
Dr. Yeter KİTİŞ
Dr. Hatice BEBİŞ
Dr. Sevil ALBAYRAK
Dr. Özlem SİNAN
Dr. Serpil ÖZDEMİR
Dr. Dercan GENÇBAŞ
Dr. Canan BİRİMOĞLU OKUYAN
Blm. Uzm. F. Özlem ÖZTÜRK
Blm. Uzm. Aslıhan ÖZTÜRK
Blm. Uzm. Handan TERZİ
Bilimsel Kurul
Dr. Derya ADIBELLİ (Adnan Menderes Üniversitesi)
Dr. Sevil ALBAYRAK (Kırıkkale Üniversitesi)
Dr. Birsen ALTAY (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Dr. Melek ARDAHAN (Ege Üniversitesi)
Dr. Aysun ARDIÇ (İstanbul Üniversitesi)
Dr. Sultan AYAZ ALKAYA (Gazi Üniversitesi)
Dr. İlknur AYDIN AVCI (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Dr. Zuhal BAHAR (Koç Üniversitesi)
Dr. Ayşe Berivan BAKAN (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi)
Dr. Fatma BAŞALAN İZ (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Dr. Ayla BAYIK TEMEL (Ege Üniversitesi)
Dr. Hatice BEBİŞ (Sağlık Bilimleri Üniversitesi  )
Dr. Naile BİLGİLİ (Gazi Üniversitesi)
Dr. Sonay BİLGİN (Atatürk Üniversitesi)
Dr. Maria CASSAR ( University of Malta)
Dr. Dilek CİNGİL (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Dr. Gülhan COŞANSU (İstanbul Üniversitesi)
Dr. Cantürk ÇAPIK (Atatürk Üniversitesi)
Dr. Şafak DAĞHAN (Ege Üniversitesi)
Dr. Gökçe DEMİR (Ahi Evran Üniversitesi)
Dr. Dafalla Alam ELHUDA (Sudan Federal Health Ministry – Sudan)
Dr. Sini ELORANTA (Turku Unıversıty of Applied Science)
Dr. Ayşe ERGÜN (Marmara Üniversitesi)
Dr. Saime EROL (Marmara Üniversitesi)
Dr. Fatma ERSİN (Harran Üniversitesi)
Dr. Melek Nihal ESİN (İstanbul Üniversitesi)
Dr. Dercan GENÇBAŞ (Ufuk Üniversitesi)
Dr. Nihal GÖRDES AYDOĞDU (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Dr. Sebahat GÖZÜM (Akdeniz Üniversitesi)
Dr. Nuran GÜLER (Cumhuriyet Üniversitesi)
Dr. Zeynep GÜNGÖRMÜŞ (Gaziantep Üniversitesi)
Dr. Kamer GÜR  (Marmara Üniversitesi)
Dr. Rabia HACIHASANOĞLU AŞILAR (Erzincan Üniversitesi)
Dr. Hasibe KADIOĞLU (Marmara Üniversitesi)
Dr. Selma KAHRAMAN (Harran Üniversitesi)
Dr. Gülcan KAR (Karabük Üniversitesi)
Dr. Gülendam KARADAĞ (Gaziantep Üniversitesi)
Dr. Gülnaz KARATAY (Tunceli Üniversitesi)
Dr. Asiye KARTAL  (Pamukkale Üniversitesi)
Dr. Zeliha KAYA ERTEN (Nuh Naci Yazgan Üniversitesi)
Dr. Yeter KİTİŞ (Gazi Üniversitesi)
Dr. Semra KOCATAŞ (Cumhuriyet Üniversitesi)
Dr. Bilgin KIRAY VURAL (Pamukkale Üniversitesi)
Dr. Gülengül MERMER (Ege Üniversitesi)
Dr. Ayşe MEYDANLIOĞLU (Akdeniz Üniversitesi)
Dr. Jamileh MOHTASHAMİ ( Shahid Beheshti University of Medical Sciences)
Dr. Nursen NAHCİVAN (İstanbul Üniversitesi)
MSn. Mirza ORUČ(Zenica University, Bosna Hersek)
Dr. Deniz ORUÇ (Düzce Üniversitesi)
Dr. Selma ÖNCEL (Akdeniz Üniversitesi)
Dr. Şeyda ÖZBİÇEKÇİ (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Dr. Ayşegül ÖZCAN (Nevşehir Üniversitesi)
Dr. Serpil ÖZDEMİR (Sağlık Bilimleri Üniversitesi)
Dr. İlgin ÖZEN ÇINAR (Pamukkale Üniversitesi)
Dr. Dilek ÖZMEN (Celal Bayar Üniversitesi)
Dr. Katalin PAPP (Debrecen University, Macaristan)
Dr. Esmeralda RICK (Nelson Mandela University)
Dr. Raija SAIRANEN (Turku Unıversıty of Applied Science)
Dr. Selda SEÇGİNLİ (İstanbul Üniversitesi)
Dr. Noha Al SHDAFAT (Al albayt University)
Dr. Smoyak SHIRLEY A.  (The State University of New Jersey)
Dr. Joyce SIMONES (St Cloud State University)
Dr. Özlem SİNAN (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Dr. Ayfer TEZEL (Ankara Üniversitesi)
Dr. Makbule TOKUR KESKİN (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Dr. Nilgün ULUTAŞDEMİR (Avrasya Üniversitesi)
Dr. Aynur UYSAL TORAMAN (Ege Üniversitesi)
Dr. Hasret YALÇINÖZ BAYSAL (Atatürk Üniversitesi)
Dr. Nuriye YILDIRIM  ŞİŞMAN (Düzce Üniversitesi),
Dr. Esra YILDIZ (Atatürk Üniversitesi)
Dr. Medine ÇALIŞKAN YILMAZ (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)
Dr. Gülhan YİĞİTALP (Dicle Üniversitesi)
Dr. Seher YURT (Maltepe Üniversitesi)
Dr. Handan ZİNCİR (Erciyes Üniversitesi)
  Soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır