09:30 - 15:30 P 001 Yoksulluk ve Sağlık: Sistematik Derleme
Gözde Yıldız Daş Geçim, İbrahim Topuz, Safiye Temel, Banu Terzi
09:30 - 15:30 P 002 Nefrektomi ameliyatı olan hastanın I.J.Orlando’nun Etkileşim Modeli’ne göre hemşirelik bakımının değerlendirilmesi: Olgu sunumu
Elif Akyüz, Serpil Çelik Durmuş, Kamile Kırca
09:30 - 15:30 P 003 Türkiye'de Hemşirelik Alanında Astımlı Çocuklarla İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
Erdal Akdeniz, Selma Öncel
09:30 - 15:30 P 004 Öğrenilmiş Çaresizlik Teorisine Göre Hemşirelerin Örgütsel Sessizliği
Fatma Betül Öz, Yeter Kitiş
09:30 - 15:30 P 005 Hastanede Çalışan Sağlık Personelinin Şiddete Maruz Kalma Durumları, İletişim ve Problem Çözme Becerileri ve Etkileyen Faktörler
Özgün Ergitürk, Saime Erol
09:30 - 15:30 P 006 Kemoterapi Alan Kolorektal Kanserli Hastaların Deneyimleri
Figen Çavuşoğlu, Ayşe Çal, İlknur Aydın Avcı
09:30 - 15:30 P 007 Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri ve Halk Sağlığı Hemşireliğinde Başarılı Uygulamalar: İrlanda Örneği
Melek Nihal Esin, Duygu Sezgin
09:30 - 15:30 P 008 Yaşlı bireylerin evde bakımında yaşanan etik sorunlar
Betül Başar Kara, Naile Bilgili
09:30 - 15:30 P 009 Olumsuz Çocukluk Çağı Deneyimi Yaşayan Çocuklar ve Hemşirenin Rolü
Fatma Ulusoy, Arzu Akcan
09:30 - 15:30 P 010 Yoksulluğun Çocuk Sağlığı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi: Sistematik Derleme
Fatma Dinç, Dilek Yıldız, Berna Eren Fidancı, Derya Suluhan
09:30 - 15:30 P 011 Ülkemizde Halk Sağlığı Hemşireliğinde Yeni Bir Girişim: Kahkaha Yogası
Fatma Özlem Öztürk , Ayfer Tezel
09:30 - 15:30 P 013 Gelişen Teknoloji ve Hemşirelik Bilişimi
Fatma Nur Bilici, Zeynep Güngörmüş
09:30 - 15:30 P 014 Uluslararası İnanç Toplumu Hemşireliği
Özden Erdem, Saime Erol
09:30 - 15:30 P 015 Yetişkinlerde Geleneksel/Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları ile Sağlık Okuryazarlığı ve Sağlık Algısı Arasındaki İlişki
Sümeyye İlayda Dursun, Burçin Vural, Büşra Keskin, Hatice Kübra Kaçar, Abdullah Beyhan, Hasibe Kadıoğlu
09:30 - 15:30 P 016 Kadınların Serviks Kanseri ve Pap Smear Testi Yaptırma İle İlgili Sağlık İnançları
Pınar Kılıçsokan, Nesrin İlhan
09:30 - 15:30 P 017 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Uykunun Korunması ve Gürültü Yönetimi
Güzide Üğücü, Ezgi Önen, Rana Yiğit
09:30 - 15:30 P 018 Hemşirelikte Süreli Yayıncılık: Türkiye Kaynaklı Hemşirelik Dergilerinin Durumu
Melek Nihal Esin
09:30 - 15:30 P 019 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Türkiye
Songül Çağlar, Makbule Tokur Kesgin
09:30 - 15:30 P 021 Küresel Bir Sorun Olarak Obezite: Bariyatrik Cerrahi Operasyonu Sonrası Yeme Davranışı ve Beden Kitle İndeksi - Olgu İncelenmesi
Ceren Eroğlu Akgün, Sultan Ayaz Alkaya
09:30 - 15:30 P 022 Kültürogram kullanılarak bir ailenin kültüre duyarlı hemşirelik girişimlerinin planlanması: olgu sunumu
Ayşe Meydanlıoğlu
09:30 - 15:30 P 023 Merhamet Yorgunluğu ve Hemşirelik
Ebru Konal, Melek Ardahan
09:30 - 15:30 P 024 Kronik Hastalıklarda Hemşirelerin Sağlığı Geliştirici Rolü Ve Sağlığı Geliştirme Stratejileri
Filiz Taş, Nurcan Akgül Gündoğdu
09:30 - 15:30 P 025 Türkiye’de Okul Çağı Çocuklarda Tip 1 Diyabet Tanısına Yönelik Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
Abdullah Tardu, Arzu Akcan
09:30 - 15:30 P 026 Sağlıkta Dönüşüm Programının Sağlık Hizmetine Etkisi: Sistematik Derleme
Sevil Albayrak, Mustafa Özer
09:30 - 15:30 P 027 Yaşlılarda Polifarmasi; Multidisipliner Yaklaşım
Şahinde Canbulat
09:30 - 15:30 P 028 Bebeği yenidoğan yoğun bakımdan taburcu olan annelerin maternal bağlanma düzeylerinin belirlenmesi
Naime Koçyiğit, Yeter Kitiş
09:30 - 15:30 P 029 Şiddet Mağduru Kadının Değişim Aşamaları Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik Ve Güvenirliği
Aynur Uysal Toraman, Nilüfer Yıldırım
09:30 - 15:30 P 030 Adölesanlarin Cep Telefonu Kullanma Durumlarının Değerlendirilmesi
Sezer Avci, Betül Tatli̇badem, Ezgi Dirgar, Selver Güler, Tülay Ortabağ
09:30 - 15:30 P 031 Göç ile Kadın Sağlığı Arasındaki Korelasyonda Hemşirenin Rol ve Sorumlulukları
Canan Sari, Ezgi Demirtürk, Leyla Adıgüzel, Birsel Canan Demirbağ
09:30 - 15:30 P 032 Toplum ruh sağlığının geliştirilmesinde zihin-beden terapilerine dayalı farkındalık egzersizleri
Canan Karadaş, Zehra Gök Metin, Leyla Özdemir
09:30 - 15:30 P 033 Obezite ve İnfertilite
Seyran Şenveli, Arife Silahçılar
09:30 - 15:30 P 034 Vejetaryen beslenme ve sağlık çıktılarına halk sağlığı hemşireliği yaklaşımı
Gülbu Tanrıverdi , Nursel Gülyenli
09:30 - 15:30 P 035 Küresel Etik Bilinci Ve Hemşirelik
Süheyla Altuğ Özsoy, Aysun Çobadak Çalt, Elisha Khaghani
09:30 - 15:30 P 036 21. yüzyılda okul hemşireliği uygulamasının kavramsal çerçevesi
Meryem Öztürk Haney
09:30 - 15:30 P 037 Sağlık Okuryazarlığı ve Hemşirelik: Sistematik Derleme
İbrahim Topuz, Gözde Yıldız Daş Geçim
09:30 - 15:30 P 038 Home Care and Maintenance Models for Alzheimer's Patients
Fatma Betül Öz, Naile Bilgili
09:30 - 15:30 P 039 USING MAPP MODEL FOR COMMUNITY HEALTH ASSESSMENT: HIGH RISK BEHAVIOURS OF a UNIVERSITY STUDENTS
Emine Aktas, Gale A. Spencer,
09:30 - 15:30 P 040 Hemodiyaliz Hastalarının Evde Bakım Gereksinimleri
Hatice Balcı, Gülfidan Başer, Evre Yılmaz
09:30 - 15:30 P 041 Küreselleşme Göç ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri
Celalettin Çevik, Sibel Karaca Sivrikaya
09:30 - 15:30 P 042 Otizm Tanısı Alan Birey ve Ailesinin Tanılanmasında Omaha Sisteminin Kullanılması
Seda Sögüt, Nursel Gülyenli
09:30 - 15:30 P 043 Yeni Doğan Bakımında Geleneksel Bir Uygulama Yönteminin Sistematik Olarak İncelenmesi:Tuzlama
Hatice Şimşek, Emine Aktaş
09:30 - 15:30 P 044 Türkiye’de Kültürlerarası Hemşirelik Bakımı: Literatür İncelemesi
Songül Çağlar, Naile Bilgili
09:30 - 15:30 P 045 Kronik Hastalığı Olan Adölesanların Beden Algısı ile Benlik Saygısının İncelenmesi: Sistematik Derleme
Fatma Dinç, Dilek Yıldız, Derya Suluhan, Berna Eren Fidancı
09:30 - 15:30 P 046 Müzik Terapinin Yaşlı Sağlığına Etkisi
Didem Kurap Öcebe, Kadriye Uzun, Merve Kolcu
09:30 - 15:30 P 047 Evde Bakım Hastalarında Basınç Yaralanmalarının Önlenmesi ve Karşılaşılan Engeller
Sinan Aydoğan, Nurcan Çalışkan
09:30 - 15:30 P 048 Hipertansiyonun Yönetiminde Aromaterapi Uygulaması
Banu Çevik, Ziyafet Uğurlu
09:30 - 15:30 P 049 Halk Sağlığı Hemşiresinin Temel Yetkinlikleri
Hümeyra Zengin, Aslıhan Öztürk, Ayfer Tezel
09:30 - 15:30 P 050 Çocukluk Çağında Obezite
Havva Karadeniz
09:30 - 15:30 P 051 Yaşlılıkta Makro Besin Ögeleri Gereksinimleri
Şahinde Canbulat, Hülya Yardımcı
09:30 - 15:30 P 052 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi
Gülsüm Yeti̇ş , Gönül Akbulut, Behice Erci
09:30 - 15:30 P 053 Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Davranışları ve Bunu Etkileyen Faktörler
Betül Tatlıbadem, Neriman Aydın
09:30 - 15:30 P 054 Hemşirelerin kültürlerarası duyarlılıklarının belirlenmesi
Betül Aktaş, Türkan Pasinlioğlu, Meryem Kılıç, Ayşegül Özaslan
09:30 - 15:30 P 055 Trans Bireylerin Sağlığında Hemşirelerin Rolü
Güven Soner, Birsen Altay
09:30 - 15:30 P 056 Türkiye'de İş kazaları ve İş Sağlığı Hemşiresinin Rolü
Hasan Evcimen, Fatoş Uncu
09:30 - 15:30 P 057 Evde bakım hizmetlerinde bası yaralarının önlenmesi
Betül Başar Kara
09:30 - 15:30 P 058 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Halk Sağlığı Hemşiresinin Rolü
Ayla Tuzcu
09:30 - 15:30 P 059 Aromaterapinin Kadın Sağlığı Alanında Kullanımı ve Hemşirenin Rolü
Tuğba Uzunçakmak, Sultan Ayaz Alkaya
09:30 - 15:30 P 060 Bilgisayar Görüş Sendromu ve Kuru Göz
Azize Karahan, Ziyafet Uğurlu
09:30 - 15:30 P 061 Sağlık Ekonomisi ve Halk Sağlığı Hemşireliği
Fatma Nur Bilici, Zeynep Güngörmüş
09:30 - 15:30 P 062 Küreselleşmenin Teknoloji Üzerine Etkileri: Mobil Sağlık Uygulamaları
Ebru Konal , Esin Ateş, Aysun Çobadak Çalt, Melek Ardahan
09:30 - 15:30 P 063 Adölesanlarda Obezite
Ziyafet Uğurlu, Damla Çamlıoğlu, Bilge Nur Çoban, Büşra Ersoy, Merve Oruçoğlu
09:30 - 15:30 P 064 Göç ve Yaşlı
Leyla Adigüzel, Canan Sarı, Ezgi Demirtürk, Birsel Canan Demirbağ
09:30 - 15:30 P 065 Öğrenci Hemşirelerin Kronik Hastalıkların Bakımı Konusunda Düşünceleri
Barış Kaya, Ayla Hendekci, Fadime Üstüner Top
09:30 - 15:30 P 067 Üniversite Öğrencilerinin Sağlık Alanında Eğitim Görme Durumlarına Göre İnternet Bağımlılık Düzeyleri ve İnternet Kullanımına İlişkin Sorunlarının Karşılaştırılması
Gönül Akbulut, Gülsüm Yetiş, Zeliha Kandemir, Rukuye Aylaz
09:30 - 15:30 P 068 Hemşirelerin Mesleki Riskleri İle İlgili Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
Rukuye Aylaz, Yeşim Pamukçu, Gülsüm Yetiş, Gönül Akbulut
09:30 - 15:30 P 069 Ofis Çalışanlarının Diyabet Riski ve Bilgi Durumları
Selçuk Turan, Şilan Turan, Ayşe Sezer Balcı, Nurcan Kolaç
09:30 - 15:30 P 070 Halk Sağlığı Açısından Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı: Evde Bakım ve Semptom Yönetimi
Aylin Helvacı, Zehra Gök Metin, Leyla Özdemir
09:30 - 15:30 P 071 Kronik Hastalıklarda Halk Sağlığı Hemşireliği
Ebru Sönmez
09:30 - 15:30 P 072 Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Kullanımı: Yoksulluk Örneği
Aydan Doğan
09:30 - 15:30 P 073 Yeni Bir Küresel Tehdit: “X Hastalığı”
Banu Terzi, Gözde Yıldız Daş Geçim, İbrahim Topuz
09:30 - 15:30 P 074 Madde Kullanımına İlişkin Sağlığı Geliştirme Uygulamalarında Hemşirelik
Zeynep Güngörmüş, Burçin Selçuk, Fatmanur Bilici
09:30 - 15:30 P 075 Küreselleşen Dünyada Biyoterörizm ve Hemşirelik
Esin Kavuran, Nur Özlem Kilinç
09:30 - 15:30 P 077 Guidebook for Patients’ Relatives
Hülya Erbaba, Filip Dumez, Ales Bourek, Jenny Hunt, Rudi Pelz, Annarita Settimi Duca, Kristina Zgodavova, Elisa Marconi, Roberto Penna, Mike Collet, Bekir Soyer
09:30 - 15:30 P 078 Aşı Karşıtlığı
Leyla Adigüzel, Ezgi Demirtürk, Canan Sarı, Birsel Canan Demirbağ
09:30 - 15:30 P 079 Yaşlı Bireylere Verilen Eğitimin Üriner İnkontinans Durumuna Etkisinin İncelenmesi
Ayşe Berivan Bakan, Gülpınar Aslan, Metin Yıldız
09:30 - 15:30 P 080 Görme engelli öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyleri, hoşlanma durumları ve engel algıları
Kamer Gür, Abdullah Beyhan, Çiydem Aktan, Eda Akbulut, Merve Sezer, Şehriban Çelik, Tuba Çakıcı
09:30 - 15:30 P 081 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlık Algı Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler
Hanifi Dülger, Ahmet Seven
09:30 - 15:30 P 082 Anne tutumları ve ilişkili faktörler: Bir ilkokul örneği
Filiz Adana , Pelin Karaatlı
09:30 - 15:30 P 084 Aile Sağlığı Merkezlerinde Görev Yapan Hemşire ve Ebelerin Çocuk İstismarı ve İhmali Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Hacer Kabakoğlu, Hatice Tambağ
09:30 - 15:30 P 085 Öğretim Elemanlarında Kuru Göz Sıklığı
Sümbüle Köksoy Vayısoğlu , Emine Öncü, Erdem Dinç
09:30 - 15:30 P 086 Ankara’da Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Üçüncü Düzey Çocuk Acil Servisine Başvuran Hastaların Başvuru Uygunluğunun Değerlendirilmesi
Aliye İçli, Gülden Bağatur, Tuğba Altuntaş Yıldız, Dilek Mis, Nilden Tuygun, Can Demir Karacan
09:30 - 15:30 P 088 OKULLARIN GENEL VE FİZİKİ KOŞULLARININ BELİRLENMESİ
Aysel Özdemir, Eda Ünal, Hicran Yıldız
09:30 - 15:30 P 089 Mesleki Teknik Eğitim Merkezinde Eğitim Gören Öğrencilerin Hijyen Uygulamaları
Melek Yasemin Sevimoğlu, Filiz Adana
09:30 - 15:30 P 090 Birinci Basamak Sağlik Hizmeti Veren Kurumlarda Çalişan Sağlik Personelinin Yaşli Ayrimciliğina İlişkin Tutumlarinin Belirlenmesi
Funda Tuncer Şahi̇n, Evri̇m Bayraktar, Zeliha Kaya Erten
09:30 - 15:30 P 092 Kronik Hastalığı Olan Çocukların Algıladıkları Sosyal Desteğin Okul Başarısına Etkisi
Gülsüm Yeti̇ş , Rukuye Aylaz
09:30 - 15:30 P 093 Antihipertansif İlaç Tedavisine Uyum Neden Önemli?
Fatma İlknur Çınar, Şule Mumcu, Betülay Kılıç
09:30 - 15:30 P 094 Üniversite Öğrencilerinde Yeme Tutumu Ve Yeme Tutumuna Etki Eden Faktörler
N. Emel Lüleci, Safiye Özvurmaz, Aliye Mandıracıoğlu
09:30 - 15:30 P 095 Tamamlayıcı tıp uygulamaları ve yenidoğanlarda kullanımı
Derya Suluhan, Evrim Kızıler, Dilek Yıldız, Berna Eren Fidancı
09:30 - 15:30 P 096 Adölesanlarda egzersiz
Emine Aydınalp, Ümmühan Aktürk, Behice Erci
09:30 - 15:30 P 097 Hemşirelik Öğrencilerinin Iletişim Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi
Seda Sögüt, Eda Cangöl, Akif Udül, Esma İncedere
09:30 - 15:30 P 098 İnmeli Hastalara Bakım Veren Yakınlarının Tükenmişlik ve Stresle Baş Etme Durumlarının Değerlendirilmesi
Seda Gün, Birsen Altay
09:30 - 15:30 P 099 Bir Sistemik İnceleme:Sağlık Turizminde Hemşireler Ne Yapıyor? KKTC’DE VE TÜRKİYE’DE DURUM
Merve Seyret, Hatice Bebiş
09:30 - 15:30 P 100 Halk Sağlığı Hemşireliği Dersi Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi
Esin Sapçı, Zeynep Güngörmüş
09:30 - 15:30 P 227 Konjenital Anatomik Anomali Sebebi olan Teratojenler ve Korunma Yöntemleri
Ahmet Kalaycıoğlu, Canan Sarı
09:30 - 15:30 P 247 Gebelikte Görülen Depresyonun Fetal Sağlığa Olan Etkileri
Ahmet Kalaycıoğlu, Canan Sarı
09:30 - 15:30 P 268 Gebelikte Egzersizin Faydaları Ve Kontraendikasyon Olduğu Durumlar
Ahmet Kalaycıoğlu, Canan Sarı
09:30 - 15:30 P 111 Fitoterapik Yöntemlerin Yara İyileşmesi Üzerine Etkisi: Kurkumin Örneği
Şahinde Canbulat, Hülya Yardımcı
09:30 - 15:30 P 102 Çevirimiçi Sağlık Bilgisi Arama: Toplumsal Pratiğin Bugünü ve Geleceği
İbrahim Çetin, Kader Mert
09:30 - 15:30 P 103 Akran Zorbalığının Önlenmesinde Okul Sağlığı Hemşiresinin Rolü
Fatma Avşar, Sultan Ayaz Alkaya
09:30 - 15:30 P 104 Yaşlı bakımı programı öğrencilerinin “yaşlı” kavramına ilişkin metaforik algıları
Dilek Yıldırım Gürkan, Ebru Sönmez
09:30 - 15:30 P 105 Sağlık Çalışanlarında Kesici Delici Alet Yaralanmalarını Önlemede Güncel Kanıtlar: Sistematik Derleme
Azize Karahan, Melek Nihal Esin
09:30 - 15:30 P 106 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmada Halk Sağlığı Hemşirelerinin Rolü
Havva Karadeniz
09:30 - 15:30 P 107 ISI Web of Science Kapsamındaki Dergilerde “Tütün-Sigara” Konulu Türkiye Adresli Makalelerin Analizi (2007-2017)
Dilek Nural Arslan, Mavliudakhon Ari̇pzhanova, Şafak Dağhan
09:30 - 15:30 P 108 Yoksulluk ve Sosyal Yardımlar
Mehmet Kürşat Aldemir
09:30 - 15:30 P 109 Birincil, İkincil ve Üçüncül Koruma Düzeylerinde Çocuk Cinsel İstismarına Bakış
Tuğba Türkmen, Zehra Gölbaşı
09:30 - 15:30 P 110 Doğrudan Tüketiciye Ulaşan Genetik Testleri İçin ACOG 2017 Önerileri
Hülya Erbaba
09:30 - 15:30 P 114 Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Bireylere Uygulanan Hemşirelik Girişimlerinin Retrospektif Değerlendirilmesi
Şerife Zehra Altunkürek, Kezban Kaya
09:30 - 15:30 P 117 Üniversite Öğrencilerinin Şiddete Yönelik Tutumları ve Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi
Gönül Akbulut, Gülsüm Yetiş, Behice Erci
09:30 - 15:30 P 118 Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Medya / İnternet Kullanma Durumları ve İlişkili Faktörler
Sema Çifçi, Vasfiye Bayram Değer, Gülcan Çiftçioğlu
09:30 - 15:30 P 120 Üniversite Öğrencilerinin Stres Algılama Düzeyi İle Başetmede Kullandıkları Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Tuğba Aydin Yildirim, Berna Köktürk Dalcalı, Elnaz Bagheri Nabel
09:30 - 15:30 P 121 Anestezi Ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışan Hemşirelerin Göğüs Fizyoterapisi Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi
Ebru Arslan, Tuğba Kıra, Demet Babacan, Burcu Sevim, Cevriye Yüksel Kaçan
09:30 - 15:30 P 122 Bir Aile Sağlığı Merkezi’ne Kayıtlı Bireylerin Sağlık Okuryazarlığı Seviyesinin Belirlenmesi
Ayşegül Ilgaz
09:30 P 123 0-6 Yaş Grubu Çocuklarda Ev Kazaları: Trabzon Örneği
Havva Karadeniz, İlknur Kahriman
09:30 - 15:30 P 125 Tıp Fakültesi İntörn Öğrencilerine Göre İstemli Düşük Olgusu: “Daha Az Doğru Bir Yol” İkilemi
Süheyla Rahman, Hüseyin Elbi, Aynur Çetinkaya, Selim Altan
09:30 - 15:30 P 126 Üniversite Öğrencilerinin Üriner İnkontinans Farkındalık Durumlarının ve Benlik Saygılarının Belirlenmesi
Özge Öz, Dilek Çelik Eren, Mehmet Korkmaz, İlknur Aydın Avci
09:30 - 15:30 P 127 Palyatif Bakım Hemşireliği
Tuğba Aksoy
09:30 - 15:30 P 128 Yenidoğanlar için Konjenital Anatomik Anomali Sebebi Olan Diyabette Hemşirenin Rol ve Sorumlulukları
Canan Sari, Ahmet Kalaycıoğlu
09:30 - 15:30 P 129 Sağlıkta Eşitsizlikleri Azaltmada Halk Sağlığı Hemşiresinin Sahip olması Gereken Özellikler, Roller ve Sorumluluklar
Seda Güney, Bahire Ulus
09:30 - 15:30 P 130 Demanslı Bireylerin Davranışsal Sorunlarına Yönelik Evde Bakımında Kullanılabilecek Modeller
Burcu Akpınar Söylemez
09:30 - 15:30 P 131 Kadınlarda Kültürel Yoksulluk
Ezgi Demirtürk, Canan Sarı, Leyla Adıgüzel, Birsel Canan Demirbağ
09:30 - 15:30 P 132 Yaşlı Bireylerde Depresyonun ve Yalnızlık Duygusunun Ev Kazalarına Etkisinde Halk Sağlığı Hemşiresinin Rolü
Ezgi Demirtürk, Leyla Adıgüzel, Canan Sarı, Birsel Canan Demirbağ
09:30 - 15:30 P 133 Kuzey Kıbrıs’ta Kadın Ve Üreme Sağlığı
Dilay Necipoğlu, Betül Mammadov
09:30 - 15:30 P 134 Yaşlılık ve Depresyon
Güllü Uslukiliç, Nursel Üstündağ Öcal
09:30 - 15:30 P 135 Düşük Beden Kütle İndeksinin Adölesan Sağlığına Etkileri
Hülya Erbaba
09:30 - 15:30 P 136 Kalp hastalıklarında egzersiz
Ümmühan Aktürk, Semra Aktürk, Erdal Aktürk, Emine Aydınalp
09:30 - 15:30 P 137 Yaz Döneminde Halk Sağlığı Hemşireliği Dersi Alan Hemşirelik Öğrencilerinin Homofobi Düzeylerinin Belirlenmesi
Güven Soner, Birsen Altay
09:30 - 15:30 P 138 Adölesanların Kilo Yönetiminde 5210 Beslenme Yönetimi Programının Etkisi
Emine Ekici, Ayşe Yıldız
09:30 - 15:30 P 139 Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Sigara İçme Durumu, Etkileyen Faktörler ve İkincil Sigara Dumanı ile İlgili Farkındalık Düzeyleri
Merve Kaya, Ayşe Ergün
09:30 - 15:30 P 140 Cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin sağlığını etkileyen mesleksel risk faktörleri
Zeynep Çelebi, Gülhan Yiğitalp
09:30 - 15:30 P 141 Erken ergenlik tanısı konan çocukların psikolojik sorunlarının değerlendirilmesi: Vaka Kontrol Çalışması
Çağatay Uğur
09:30 - 15:30 P 142 Hemşirelik Öğrencilerinin Bağımlılık Yapıcı Maddelere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Ayşe Dost, Derya Aslan, Zeynep Toptaş, Turan Eyri
09:30 - 15:30 P 143 Koroner Arter Hastalarında Sağlık Algısı ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi
Gözde Gür, Nihal Sunal
09:30 - 15:30 P 144 Okul çocuklarında sağlık okuryazarlığı ve vücut ağırlığı arasındaki ilişkinin belirlenmesi
Meryem Öztürk Haney
09:30 - 15:30 P 145 Evli kadınların serviks kanseri ve taramalarına yönelik farkındalıkları ve sağlık inançlarının incelenmesi
Mesiya Aydın, İlknur Aydın Avci
09:30 - 15:30 P 146 Hemşirelik öğrencilerinin ağız kanseri konusunda farkındalıklarının incelenmesi
Ayla Bayık Temel, Emre Can Güler, Ahmet Can Doğan
09:30 - 15:30 P 148 İlkokul Öğrencilerinin Sağlık Durumunun ve Sağlık Risklerinin Tanılanması
Süheyla Özsoy, Aslı Kalkım, Zuhal Emlek Sert
09:30 - 15:30 P 151 Bir İş Yerinde Çalışan Bireylerde Ağrı Durumu ve Ağrıyla Başetme Tercihlerinin Belirlenmesi
Furkan Yetki̇n, Deniz Koçoğlu Tanyer
09:30 - 15:30 P 152 Kalp Yetmezliği Hastalarının Öğrenme Gereksinimleri Envanteri'nin (Heart Failure Patient’s Learning Needs Inventory) Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Betülay Kılıç, Gülcan Bağcıvan, Nalan Akbayrak, Hatice Sütçü Çiçek
09:30 - 15:30 P 153 Bir devlet hastanesi acil servis çalışanlarının yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi
Nedret Teki̇n Kaya, Özlem Örsal
09:30 - 15:30 P 154 18-49 Yaş Dönemi Kadınlarda Obezitenin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına Etkisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Seda Göger, Dilek Cingil
09:30 - 15:30 P 155 Otobüs Şoförlerinde Enerji İçeceği Tüketiminin Yorgunluk ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi
Zeynep Erdoğan, Türkan Akyol Güner
09:30 - 15:30 P 156 Hastalarda Özbakım Gücü ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları İlişkisi
Gülcan Erol Kaya, Nuriye Yıldırım Şişman, Tuba Birlik
09:30 - 15:30 P 157 Hemşirelik Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Düzeylerinin İncelenmesi
Ayşe Dost, Derya Aslan, Turan Eyri, Zeynep Toptaş
09:30 - 15:30 P 158 Yoğun Bakım Hemşirelerinde Görülen Kas İskelet Sistemi Ağrıları
Ebru Arslan, Özlem Örsal, Pınar Duru
09:30 - 15:30 P 159 Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlılık Algılarının Belirlenmesi
Burcu Akpınar Söylemez
09:30 - 15:30 P 160 Adölesanların kendi kendine ilaç kullanım özellikleri
Esra Koç, Deniz Koçoğlu Tanyer
09:30 - 15:30 P 161 Bir Polis Akademisi Fakülte Ve Yüksekokulları Öğrencilerinin İlk Yardım Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Elisha Khaghanyrad, Süheyla Özsoy
09:30 - 15:30 P 164 0-6 ay bebeği olan annelerin emzirme hakkında bilgi düzeyleri
Cevriye Gözde Ekşi, İlknur Di̇ndar, Nezi̇r Akyüz
09:30 - 15:30 P 165 Diyabet Hastaları İçin “1619 Öz-Yönetim: Diyabet”, “1820 Bilgi: Diyabet Yönetimi”, “1601 Uyum Davranışı” NOC Ölçeklerinin Kapsam Geçerliği Çalışması
Damla Bayrak, Fatma İlknur Çınar
09:30 - 15:30 P 166 Hemşirelik Öğrencilerinde Kesici-Delici Alet Yaralanmaları ve Etkileyen Faktörleri
Melek Nihal Esin, Tuğba Altınsoy
09:30 - 15:30 P 167 Anneler bebeklerini sağlığa zarar veren geleneksel uygulamalardan koruyabiliyor mu?
Hacer Ceren Arıkan, Bahire Ulus
09:30 - 15:30 P 168 Diyabet ve Stigma
Gözde Özsezer Kaymak, Sibel Karaca Sivrikaya
09:30 - 15:30 P 169 Menopozal Döneme Geçişte Hemşirelik: Teorik Bir Bakış
Aslıhan Öztürk, Ayfer Tezel
09:30 - 15:30 P 170 Yaşlılarda Uyku Kalitesi ve Etkileyen Faktörler
Ezgi Demirtürk, Leyla Adıgüzel, Canan Sarı, Birsel Canan Demirbağ
09:30 - 15:30 P 171 McGill Hemşirelik Modeli
Ferihan Dayanıklı, Nuriye Yıldırım Şişman
09:30 - 15:30 P 172 Sağlık Hizmetlerinde Maliyet Etkin Bir Alan:Evde Bakım
Hasan Evci̇men
09:30 - 15:30 P 173 Hemşirelik Eğitiminde Eleştirel Düşünme Ve Drama
Burçin Selçuk, Zeynep Güngörmüş
09:30 - 15:30 P 174 KUZEY KIBRIS’TA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ
Dilay Necipoğlu, Hatice Bebiş
09:30 - 15:30 P 175 Aile Sağlığı Elemanlarının Yenilikçilik Özellikleri ve Teknolojiye Karşı Tutumları
Betül Aktaş, Ayşe Berivan Bakan, Hasret Yalçınöz Baysal
09:30 - 15:30 P 176 Halk sağlığı hemşireliği stajına çıkan intörn hemşirelik öğrencilerinin saha uygulamalarına yönelik deneyimleri
Şerife Zehra Altunkürek, Sema Babat
09:30 - 15:30 P 177 Annelerin Doğum Öncesi Bakım Sırasında Anne Sütü/ Emzirme Eğitimi Alma Durumlarının Emzirme Davranışlarına Etkisi
İlknur Göl
09:30 - 15:30 P 178 Çalışan annelerin çocukları daha iyi mi besleniyor: Bebek dostu hastane deneyimi
Nevra Koç
09:30 - 15:30 P 179 Aydın İl Merkezinde Yaşayan Yaşlılarda Tıkayıcı Uyku Apne Sendromu Belirtileri
Nurdan Gezer, Filiz Adana, Safiye Özvurmaz, Seher Sarıkaya Karabudak
09:30 - 15:30 P 180 40-55 Yaş Arası Kadınların Serviks Kanseri Yönünden Risk Faktörleri ve Taramaya Katılma Durumları
Büşra Altinel, Belgin Akın
09:30 - 15:30 P 183 10-11 Yaş Adölesanlarda Beslenme Davranışları ve İlişkili Faktörler
Erdal Akdeniz, Deniz Koçoğlu Tanyer, Belgin Aki̇n
09:30 - 15:30 P 184 Öğrencilerde Obesiteye Bakış
Rabia Sohbet, Sacide Si̇ncar, Sevda Akpulat, Ayşegül Kurt, Hazal Atalay, Apdülkadir Ali Alnabhan
09:30 - 15:30 P 185 İlkokul Öğrencilerine Verilen Hijyen Eğitiminin Öğrencilerin Hijyen Alışkanlıkları ile Kapı Kolları ve Musluklardan Alınan Sürüntü Örneklerine Etkisi
Süheyla Yarali, Nazlı Haci̇ali̇oğlu, Kübra Tunçel, Meltem Serttaş, Hasret Yalçınöz Baysal
09:30 - 15:30 P 186 Özel Bir Sağlık Kurumunda Çalışanların Geçirdiği İş Kazaları ile İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi
Mehtap Tekin, Bahire Ulus
09:30 - 15:30 P 187 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Bebeği Yatan Annelerin Anne-Bebek Bağlanma Düzeyleri ve Bebeğin Evde Bakımına Yönelik Gereksinimleri
Betül Aktaş, Nihan Demirdüzen
09:30 - 15:30 P 188 Zonguldak İl Merkezinde Yaşayan 15-49 Yaş Ev Kadınlarında Depresyon Yaşama Durumu Ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi
Funda Veren, Hülya Kulakçı Altıntaş, Tülay Kuzlu Ayyıldız, Aysel Topan, Mehmet Murat Topaloğlu
09:30 - 15:30 P 189 Bolu Belediyesi Otobüs Şoförlerinin Sosyo Demografik Özellikleriyle Öfke Düzeyi İle Öfke İfade Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Makbule Tokur Kesgin
09:30 - 15:30 P 190 Toplumsal Cinsiyet dersi almakta olan hemşirelik öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine bakış açıları
Seyran Şenveli, Arife Silahçılar
09:30 - 15:30 P 191 Yaşlı hastalarda hasta bakim ve rehabilatasyon algisi ölçeğinin psikometrik değerlendirilmesi
Behice Erci, Hilal Yıldırım, Kevser Işık
09:30 - 15:30 P 192 El Hijyeni Uyumunun Artırılması
Azize Karahan
09:30 - 15:30 P 193 Bir Grup Hemşirelik Öğrencisinin Mesleğe Yönelik İmaj Algılarının İncelenmesi
Ayşe Dost, Şura Kaya, Derya Aslan
09:30 - 15:30 P 194 Bayan kuaförü çalışanlarının hijyen ve hepatit B’ye ilişkin bilgi ve uygulamaları: Pilot çalışma
Muazzez Şahbaz, Filiz Adana
09:30 - 15:30 P 195 Hemşirelik Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin Kültürlerarası Duyarlılıklarına Etkisi
Didar Karakaş, Birsen Altay
09:30 - 15:30 P 196 Hemşirelik Öğrencilerinin Bilinçsiz İlaç Kullanımı Düzeyi
Rabia Sohbet, Müjde Kerkez, Büşra Bozkurt, Serdar Ereng, Meral Sağlam, Nurten Kansu, Sena Nur Demir
09:30 - 15:30 P 197 İki Uçlu Duygu Durum Bozukluğunda Tedaviye Uyum Programı
Arzu Yıldırım, Mehtap Budak
09:30 - 15:30 P 198 Yaşlı şiddetine kültürel yaklaşım ve halk sağlığı hemşireliğinin önemi
Gülbu Tanrıverdi, Melike Yalçın Gürsoy
09:30 - 15:30 P 199 Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Okul Hemşireliği
Öznur Kurucu, Sevil Albayrak
09:30 - 15:30 P 200 Buz Dağının Görünmeyen Yüzü: HIV
Serpil Özdemir, Eylül Gülnur Erdoğan
09:30 - 15:30 P 272 Ağız ve Diş Sağlığının Yaşlılıktaki Önemi
Canan Sari̇, Leyla Adıgüzel, Ezgi Demirtürk, Birsel Canan Demirbağ
09:30 - 15:30 P 201 Göç, Kültür ve Hemşirelik
Zeynep Güngörmüş, Fatma Nur Bilici, Burçin Selçuk
09:30 - 15:30 P 202 Ergenlerde Güncel Bir Sorun Olan “İnternet Bağımlılığı”nı Önlemede Okul Sağlığı Hemşiresi Neden Önemlidir Ve Sorumlulukları Nelerdir?
Şenay Şermet Kaya
09:30 - 15:30 P 203 Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Bireylerin Esenlik Düzeylerinin Sağlık Davranışına Etkisinin Belirlenmesi
Sedef Selçuk, Şerife Zehra Altunkürek
09:30 - 15:30 P 204 Irritable Bağirsak Sendromlu Hastalarda Gastrointestinal Semptomlarin Umutsuzluk Ve Depresyon Düzeyine Etkisi
Zeynep Erdoğan, Türkan Akyol Güner
09:30 - 15:30 P 205 Hemşirelerin yaptığı ev ziyaretlerinin yaşlılarda düşme üzerine etkisini değerlendiren bir meta analizi
Emine Ergin, Belgin Akın, Deniz Tanyer
09:30 - 15:30 P 206 Sosyoekonomik yönden dezavantajlı adölesanların ruhsal sağlık durumu ve bir risk faktörü olarak fiziksel aktivite
Alime Selçuk Tosun, Deniz Tanyer, Belgin Akın, Emine Ergin, Tuba Özaydın
09:30 - 15:30 P 207 Prostat Kanseri Taramalarına Yönelik Bilgi Düzeyi
Ayşe Berivan Bakan, Gülpınar Aslan, Metin Yıldız
09:30 - 15:30 P 208 Üniversitesi Öğrencilerinde Uyuşturucu Madde Kullanımına Medyanın Etkilerinin Belirlenmesi
Ayşegül Özcan, Ali Akkoç
09:30 - 15:30 P 209 Halk Sağlığı Perspektifinden Osteoporoz İle İlgili Gazete Haberleri Ne Söylüyor?
Aslı Kalkım, Şafak Dağhan, Rümeysa Rukiye Akkulak, İdil Demirbuğa, Ayşe Münise Yavaş
09:30 - 15:30 P 210 Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinde obezite durumu ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi
Ebru Sönmez, Dilek Yıldırım Gürkan
09:30 - 15:30 P 211 0-6 yaş çocuğu olan annelerin ev kazaları farkındalık durumunun belirlenmesi
Sevim Çimke, Dilek Yıldırım Gürkan, Meral Bayat
09:30 - 15:30 P 212 Türkiye’de Sağlık Çalışanlarında İş Kazası ve Meslek Hastalıkları İstatistiklerinin Değerlendirilmesi(2013-2016)
Deniz Oruç
09:30 - 15:30 P 213 Hemşirelik 1. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Somatizasyon ve Akademik Özyeterlik Düzeylerinin İncelenmesi
Emel Güven, Birsen Altay
09:30 - 15:30 P 214 The Turkish Version of Reliability and Validity of Nine Item-European Heart Failure Self-Care Behaviour Scale
Esra Yi̇ldi̇z, Behice Erci
09:30 - 15:30 P 215 Toplumun Engelli Bireylere Yönelik Algısının Değerlendirilmesi: Zonguldak Örneği
Hülya Kulakçi̇ Alti̇ntaş , Tülay Kuzlu Ayyıldız, Latife Utaş Akhan, Funda Veren
09:30 - 15:30 P 216 Bir Çağrı Merkezi Çalışanlarının Sağlık Sorunları
Ramazan Ümit Toprak, Abdülkerim Özkaya, Ayşe Sezer Balcı, Nurcan Kolaç
09:30 - 15:30 P 217 Yaşlı Bireylerde İlaç Kullanımı ve Düşmeye Neden Olan Faktörlerin Belirlenmesi
Tuğba Solmaz, Birsen Altay
09:30 - 15:30 P 218 Aile Sağlığı Merkezinde Çalışanların Ekip Çalışması ile İş Doyumu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Sinan Aslan, Maksude Yıldırım, Berna Bayır
09:30 - 15:30 P 219 Türkiye’de İlaç Kullanımı İle İlgili Yapılan Araştırmaların Bazı Özellikleri
Gülşen Ulaş Karaahmetoğlu, Havva Kaçan Softa, Zeynep Arabacı
09:30 - 15:30 P 220 Ortaokul Öğrencilerinin Hijyen Alışkanlıklarının Hastalanma Durumlarına Etkisi
Ömer Ödek, Sevil Albayrak
09:30 - 15:30 P 221 Talasemili çocukların tedavi ve takip sürecindeki deneyimleri
Derya Suluhan, Dilek Yıldız, Evrim Kızıler, Berna Eren Fidancı
09:30 - 15:30 P 222 Türkiye’de Bölgesel Eşitsizliklerin Sağlık Göstergelerine Etkileri
Deniz Oruç
09:30 - 15:30 P 223 Bebeklerde Öz Düzenleme Davranışlarının Geliştirilmesinde Kurama Dayalı Örnek Bir Eğitim Modeli
Renginar Öztürk Dönmez, Ayla Bayık Temel
09:30 - 15:30 P 224 Birinci Basamakta Hipertansiyon Yönetimi: Klinik Bilgi Sistemi Olarak Omaha Sistemi'nin Kullanımı
Kübra İncirkuş, Nursen Nahcivan
09:30 - 15:30 P 225 Bir Üniversitenin Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Gıda Güvenliği Konusundaki Bilgileri İle Sağlık Sorumluluğu Düzeyleri
Ayşe Çevirme, Özge Ertürk, Suzan Öztürk Yılmaz
09:30 - 15:30 P 226 Çevresel Sürdürülebilirlik ve Halk Sağlığı Hemşireliği
Makbule Şenel, Bilge Kalanlar
09:30 - 15:30 P 228 Öfke ve Çalışan Sağlığı
Makbule Tokur Kesgin
09:30 - 15:30 P 229 Menopozal Semptomlar Yönetiminde Bitkisel Uygulamalar
Kadriye Uzun, Merve Kolcu
09:30 - 15:30 P 230 Kuzey Kıbrıs’ta Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğini Etkileyen Etmenlere Genel Bakış
Dilay Necipoğlu, Ümit Seviğ
09:30 - 15:30 P 231 Peptik ülser perforasyonu geçiren hastanın Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeline göre hemşirelik bakımı: Olgu sunumu
Elif Akyüz, Serpil Çelik Durmuş, Kamile Kırca
09:30 - 15:30 P 232 Gece Korkarak Uyanma ve Çalışan Anne Kıskacında Bir Çocuk ve Hemşirelik Yaklaşımı: Olgu Sunumu
Semiha Tekin, Kamuran Özdil, Bahriye Kaplan
09:30 - 15:30 P 233 Aynı Kültüre Yeniden Doğmak... Yaşlılara yönelik hemşirelik bakımında kültürel duyarlılık
Mehmet Korkmaz, İlknur Aydın Avcı, Derya Öztoprak
09:30 - 15:30 P 234 Anaokulu Öğrenci Velilerinin, Çocuklarda Mahremiyet Bilinci Kazandırma Konusunda Bilgi Düzeyleri ve Farkındalıkları
Rahşan Kolutek, Leyla Muslu, Aylin Alkaya
09:30 - 15:30 P 235 Hemşirelik Öğrencilerinin Spor Yapma Davranışlarının Algılanan Stres, Biyo-Psiko-Sosyal Cevap Ve Stresle Başetme Davranışları Üzerine Etkileri
Eren Bozyılan, Zeynep Güngörmüş
09:30 - 15:30 P 236 Türkiye’de Hemşirelik Lisans Eğitiminde Okul Sağlığı-Okul Sağlığı Hemşireliği Dersinin Yeri
Makbule Şenel, Bilge Kalanlar
09:30 - 15:30 P 237 Ebeveynlerin Çocukluk Çağı Aşılarına Karşı Bilgi, Tutum ve Davranışları
İrem Nur Özdemir, Hasibe Kadıoğlu
09:30 - 15:30 P 238 Kronik Hastalıkların Yaşlı Bireylerin Aile İşlevlerine ve Yaşam Doyumuna Etkisinin İncelenmesi
Bi̇rsel Canan Demi̇rbağ, Leyla Adi̇güzel, Canan Sari̇, Ezgi̇ Demi̇rtürk
09:30 - 15:30 P 239 LGBT Bireylerin Sağlık Gereksinimlerinin ve Sağlık Hizmetlerini Kullanım Durumlarının İncelenmesi
Nilay Ercan Şahin, Funda Aslan, Oya Nuran Emiroğlu
09:30 - 15:30 P 241 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2016 ve 2017 Yıllarında Sağlık Çalışanlarına Uygulanan Aşı Verilerinin Değerlendirilmesi
Aysun Kara Uzun
09:30 - 15:30 P 242 Radyasyonun İnsan Sağlığı Üzerine Etkisi
Rabia Sohbet, Sacide Si̇ncar, Hamide Göreoğlu, Gülan Aydemi̇r, Şeyma Nur Deni̇z, Bekir Sıtkı Kaya
09:30 - 15:30 P 243 Akut Bakım Modeli ve Akut Bakım Hemşireliği
Nedret Teki̇n Kaya, Nedime Köşgeroğlu
09:30 - 15:30 P 244 Türkiye’de Üniversite Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığı Davranışlarını Etkileyen Faktörler: Sistematik Derleme
Nedret Teki̇n Kaya, Özlem Örsal
09:30 - 15:30 P 245 Aktif Yaşlanma ve Oyun
Merve Çakar, Hasibe Kadıoğlu
09:30 - 15:30 P 246 Annelerin Evde Ağrı Kesici Kullanma Durumu
Ayşe Ay, Sevil Çınar
09:30 - 15:30 P 248 Nurse's Personal and Professional Identity
Esin Kavuran, Nur Özlem Kilinç
09:30 - 15:30 P 249 Koroner Arter Hastalarında Bitkisel Kökenli Tamamlayıcı Besin Ögelerinin Kullanımı ve hemşirelik süreci
Uzm. Hemş. Serdar Zengin, Yrd. Doç. Selma Kahraman, Prof. Dr. Fügen Özcanarslan
09:30 - 15:30 P 250 Hemşirelik öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının incelenmesi
Abdullah Yıldırım, Gülhan Yiğitalp
09:30 - 15:30 P 251 Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet Konusu İle İlgili Yapılan Araştırmaların Bazı Özellikleri
Gülşen Ulaş Karahmetoğlu, Havva Kaçan Softa, Zeynep Arabacı
09:30 - 15:30 P 252 Bir İş Yerinde Çalışanların Prostat Kanserine Yönelik Bilgi Düzeyleri Ve Kadercilik Algılarının Erken Tanı Davranışlarına Etkisi
Nihal Gördes Aydoğdu, Kübra Pınar Gürkan, Dilay Açıl, Mehmet Murat Topaloğlu, Ahmet Soner Emre, Zuhal Bahar
09:30 - 15:30 P 253 Toplum Sağlığı Merkezinde Saha Uygulamalarına Katılan Intörn Hemşirelerin Gözünden Koruyucu Sağlık Hizmetlerine Bakış
Şerife Zehra Altunkürek
09:30 - 15:30 P 254 Sağlık Okuryazarlığı
Ebru Gül, Behice Erci
09:30 - 15:30 P 255 Kuaförlerden Hizmet Alan Bireylerin Bulaşıcı Hastalıklar Açısından Değerlendirilmesi
Makbule Şenel, Bilge Kalanlar
09:30 - 15:30 P 256 Kronik Hastalığı Olan Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Güçlendirilmesi
Ayşe Ay, Sevil Çınar
09:30 - 15:30 P 257 Çocuklarda Akılcı İlaç Kullanımı ve Hemşirenin Sorumlulukları
Sevil Çınar, Ayşe Ay
09:30 - 15:30 P 258 Kolorektal Kanserli Stoma Açılan Bireyin NANDA’ya Göre Hemşirelik Tanıları ve NIC Girişimleri: Olgu Sunumu
Cahide Ayik, Gülşah Gürol Arslan, Dilek Özden
09:30 - 15:30 P 259 İnovasyon Girişimcilik Ve Hemşirelik
Burçin Selçuk, Zeynep Güngörmüş
09:30 - 15:30 P 260 Halk Sağlığı Hemşireliği Alanındaki Akademisyenlerin Yayın Profilinin İncelenmesi
Dilay Açıl, Ayse Çal, Burcu Cengiz, Zuhal Bahar
09:30 - 15:30 P 261 Türkiye’de Sağlık Alanında Lise Öğrencileri İle Yapılan Araştırmaların Bazı Özellikleri
Gülşen Ulaş Karaahmetoğlu, Havva Kaçan Softa, Zeynep Arabacı
09:30 - 15:30 P 262 Hemşirelik Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Uygulamalı Dersler Ve Halk Sağlığı Hemşireliği Konusundaki Düşünceleri
Celalettin Çevik, Sibel Ergün, Esra Çevik, İbrahim Aldemir
09:30 - 15:30 P 263 Üniversite destek personelinin gündüz uykululuk durumunun belirlenmesi
Gökçe Demir
09:30 - 15:30 P 264 Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve ilişkili faktörler: Bir pilot çalışma
Filiz Adana, Gülengün Türk, Belgin Yıldırım, Duygu Yeşilfidan
09:30 - 15:30 P 265 Gebelikte Obezite
Tuba Özaydın, Büşra Altınel
09:30 - 15:30 P 266 Yaşlılar, Bakıcılar ve Sağlık Personeli
Hacer Alpteker, Makbule Tokur Kesgin
09:30 - 15:30 P 267 Pediatrik Palyatif Bakım ve Hemşirelik
Sevil Çınar, Ayşe Ay
09:30 - 15:30 P 269 Anne Sütü ile Beslenmede Kanıta Dayalı Uygulamalar
Kadriye Uzun, Didem Kurap Öcebe, Merve Kolcu
09:30 - 15:30 P 270 Hamilelik Ve Çocukluk Döneminde Yapılan Uygulamaların Yararları Ve Zararları
Rabia Sohbet, Sacide Si̇ncar, Burcu Çebi̇ş, Gaye Höcük, Ezgi Onay, Beşir Eker
09:30 - 15:30 P 271 Eşcinsel ve Biseksüel Bireylerin Sağlığı ve Hemşirelik Bakımı
Güven Soner, Birsen Altay
09:30 - 15:30 P 274 21. Yüzyılda Çözüm Bekleyen Anne Ölümleri Sorunu
Eylül Gülnur Erdoğan, Özlem Örsal
09:30 - 15:30 P 275 Kalp Yetmezlikli Hastaların Kronik Hastalık Bakımını Değerlendirmesi
Esra Yi̇ldi̇z, Zeynep Güngörmüş
09:30 - 15:30 P 276 1-3 Yaş Çocuklarda Beden Kitle İndeksi ve Etkileyen Etmenler
Filiz Taş, Seda Avnioğlu, Ayşe Aslı Oktay, Merve Gülpak
09:30 - 15:30 P 277 Çocukta Cinsel İstismar
Rabia Sohbet, Yasemin Arslan, Sedat Erol, Songül Kaçmaz, Diyanet Taşar, Ronahi Bulak
09:30 - 15:30 P 278 Dünya'da ve Türkiye'de İş Sağlığı Hemşireliğive Çözüm Önerileri
Ayşe Burcu Başçı
09:30 - 15:30 P 279 Dünyada ve Türkiye'de Okul Sağlığı Hemşireliği
Ayşe Burcu Başçi̇
09:30 - 15:30 P 280 Hemşirelik öğrencilerinin akademik kariyere ilişkin görüşleri
Muazzez Şahbaz, Filiz Adana
09:30 - 15:30 P 281 Erişkin Diabetes Melitus’lu Hastalarda, Diyabet Tutumlarının Kronik Komplikasyonlar Üzerine Etkisi’’
Cesur Başar, Selma Kahraman
09:30 - 15:30 P 282 Hemşirelik 1. Sınıf Öğrencilerinin Hepatit İle İlgili Bilgi ve Davranışları
Rabia Sohbet, Yasemin Arslan, Ayşe Nisa Çam, Havva Sizer, Sultan İlhan, Fatih Umurtağ
09:30 - 15:30 P 283 Flörtümü Çok Seviyorum Onun İçin Şiddet Uyguladım!:Pilot Çalışma
Zehra Hafif, Nilgün Avcı
09:30 - 15:30 P 284 Bilinçsiz ve reçetesiz ilaç kullanımı ile sağlık sorumluluğu arasındaki ilişki
Rukuye Aylaz, Yüksel Gürler, Hilal Yıldırım
09:30 - 15:30 P 285 Halksağlığı hemşireliği uygulamalarının sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına etkisinin belirlenmesi
Zeli̇ha Kaya Erten, Merve Yi̇lmaz,Funda Tuncer Şahi̇n , Handan Topan, Zübeyde Korkmaz
09:30 - 15:30 P 288 Term Bebeklerde Ayak Topuğundan Kan Alma İşlemi Sırasında Dinletilen Beyaz Gürültünün, Elle Verilen Cenin Pozisyonunun ve Her İki Uygulamanın Birlikte Yapılmasının Ağrıya Etkisi
Aylin Çakşak, Ayfer Açıkgöz
09:30 - 15:30 P 289 Üniversite Öğrencilerinde Yeme Tutumu ile Uyku Kalitesi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Rabia Hacıhasanoğlu Aşılar, Arzu Yıldırım, Kadir Çebi, Hilal Şahin
09:30 - 15:30 P 291 uyku laboratuvarına başvuran obez hastalarda yaşam kalitesi ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi
Menşure Doğru, Nihal Sunal
09:30 - 15:30 P 292 Yaşlılıkta Umut Kavramı ve Umut Düzeyinin Ölçülmesi
Naile Bilgili