15:45 - 17:30 S 046 Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Küçükkızılhisar Mahallesi’nde Yaşayan Dezavantajlı Gruplara Verilen Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulamamalarının Değerlendirilmesi
Ni̇lgün Ulutaşdemi̇r, Ebru Öztürk Çopur
15:45 - 17:30 S 047 Dâhiliye Polikliniğine Müracaat Eden Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi: Nevşehir Örneği
Ayşegül Özcan, Seyrani Mert
15:45 - 17:30 S 048 Yaşlılarda Karar Ağacı Modeline Göre Düşme Maliyetinin İncelenmesi
Gamze Ağartıoğlu Kundakçı, Medine Yılmaz, Melih Kaan Sözmen
15:45 - 17:30 S 049 İlköğretim Okulu Öğretmenlerine Verilen Temel İlk yardım Eğitiminin Etkililiğinin Değerlendirilmesi
İlknur Bilgin, Nuran Güler, Semra Kocataş
15:45 - 17:30 S 050 Kültürler Arası İletişim Kaygısı Ölçeği’nin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
Eda Ay, Nihan Türkoğlu, Esin Kavuran
15:45 - 17:30 S 051 Anaokulu Çocuklarında Uyku Sorunu Yaygınlığı Ve Etkili Etmenler
Tuğba Gültekin, Ayla Temel Bayık
15:45 - 17:30 S 052 Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Tip2 Diyabetli Hastalarda Cinsiyetle İlişkili Farklılıkların Değerlendirilmesi
Zeynep Erdoğan, Türkan Akyol Güner
15:45 - 17:30 S 053 Huzurevi Ve Ev Ortamında Yaşayan Yaşlılarda Malnütrisyon Ve Sarkopeni Görülme Sıklığının Antropometrik Ölçümlere Ve Fonksiyonel Yeterliliklere Göre Değerlendirilmesi
Funda Talaz, Dilek Özmen
15:45 - 17:30 S 054 Manisa İl Merkezinde Yer Alan Devlet İlkokul ve Ortaokullarının Fiziki ve Çevresel Koşullarının Değerlendirilmesi
Aynur Çetinkaya, Dilek Özmen, Damla Şahin Büyük, Fatma Uyar, Sinem Sezen Köksal
15:45 - 17:30 S 055 Kırsal Alanda Yaşayan Erişkin ve Yaşlı Bireylerde Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Tarama Sonuçları: Antalya Örneği
Sebahat Gözüm, Ayla Tuzcu, Leyla Muslu, Kadriye Eravşar, Ayşegül Ilgaz, Ayşe Akgöz, Yasemin Demir Avcı
14:45 - 15:45 S 179 Bir Üniversite Hastanesinde Tedavi Gören Hipertansiyonlu Hastaların Hipertansiyon Hakkında Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi
Rabia Sohbet, Canan Birimoğlu Okuyan
14:45 15:45 S 180 İki Üniversitesinin Hemşirelik Öğrencilerinin HPV Aşısına Yönelik Bilgi ve Tutumları
Eda Cangöl, Seda Sögüt, Hatice Kahyaoğlu Süt, Burcu Küçükkaya
14:45 - 15:45 S 181 Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Eğitimi Boyunca Yaşadıkları Stres Ve Stresle Başa Çıkma Stratejileri
Canan Birimoğlu Okuyan, Sultan Ayaz Alkaya
14:45 - 15:45 S 182 Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bölümü Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları ve Etkileyen Faktörler
Ahmet Seven, Hanifi Dülger
14:45 - 15:45 S 183 İnme Geçiren Hastaların Yaşam Kaliteleri ve Tedaviye Uyumları
Celalettin Çevik, Özlem Tekir, Ayşenur Kaya
14:45 - 15:45 S 184 Meme Kanseri Aile Öyküsü Olan ve Olmayan Kadınların Mamografi Davranışları, Sağlık İnançları ve Korku Düzeylerinin Karşılaştırılması
Emeti Erdoğan, Ayla Tuzcu
13:30 - 14:30 S 040 Hemşirelik Bilişiminin Öğrenci Eğitiminde Kullanımı: Sağlık Problemlerinin, Hemşirelik Girişimlerinin ve Bakım Sonuçlarının Omaha Sistemi ile Değerlendirilmesi
Selda Seçginli, Merve Alti̇ner Yaş
11:00 - 12:30 S 001 İşitme engelli lise öğrencilerinin problemli internet kullanımı ile sosyalleşme düzeylerinin belirlenmesi
Tuğçe Aktaş, Tülay Özkan, Betül Özen
11:00 - 12:30 S 002 Üniversite Öğrencilerine Uygulanan Aromaterapinin Premenstruel Sendrom İle Baş Etmeye Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
Tuğba Uzunçakmak , Sultan Ayaz Alkaya
11:00 - 12:30 S 003 Hemşirelik Öğrencilerinin Göçmenlerin Sağlık Gereksinimlerine Yönelik Algı ve Tutumları
Serpil Özdemir, Betül Tosun, Semiha Karakuş, Şeyma Şahin, Şemsi Merve Coşkun, Beyza Gökkaya
11:00 - 12:30 S 004 İzlem ve Danışmanlığın Metabolik Sendrom Kontrolüne Etkisi
Yeter Kitis, Naile Bilgili, Filiz Hisar, Sultan Ayaz Alkaya
11:00 - 12:30 S 005 Yaşlılarda Konstipasyon Sorununun Belirlenmesi: Bir Huzurevi Çalışması
Canan Birimoğlu Okuyan, Naile Bilgili
11:00 - 12:30 S 006 Hastalar MI Geçirdiğini Bilmedikleri İçin Yaşamlarından Çalıyorlar: Fenomenolojik Çalışma
Hatice Sütçü Çiçek, Damla Bayrak, Nuran Tosun
11:00 - 12:30 S 007 Bir Aile Sağlığı Merkezi’ne Kayıtlı Yaşlı Kadınlarda Yalnızlık Sıklığı ve Etkileyen Faktörler
Ayşegül Ilgaz, Sebahat Gözüm
11:00 - 12:30 S 008 Türkiye’de önemli bir sorun organ bağışı; Hemşirelik öğrencileri ve hemşirelerin görüşleri
Yaprak Sarıgöl Ordin, Gülcihan Arkan
11:00 - 12:30 S 009 Birinci Basamak Sağlık Kuruluşuna Başvuran Hastaların Sağlık Okuryazarlığı, Aile Hekimliği Memnuniyet Düzeyleri ve Sağlık Farkındalıkları ile Aralarındaki İlişkilerin İncelenmesi
Özlem Örsal, Pınar Duru, Özgül Örsal, Kazım Tırpan, Abdullah Çulhacı
13:30 - 14:30 S 028 Hemşirelerin Üriner İnkontinansa İlişkin Bilgi, Tutum, Uygulama ve Bunlara İlişkin Engelleri
Nurcan Çalışkan , Emel Gülnar, Sinan Aydoğan, Nilay Turaç
13:30 - 14:30 S 029 Bir Belediyede Çalışan İşçilerin İş Güvenliği Kültürünün İncelenmesi
Adile Tümer, Yasemin Vural, Asiye Kartal
13:30 - 14:30 S 030 Demans Hakkında İnternette Yapılan Taramaların Trend Analizi
Burcu Akpınar Söylemez
13:30 - 14:30 S 031 Yaşlı bireylerin yaşlanma tutumu ve yaşam kalitesi ile ilişkisi
Gülbahar Korkmaz Aslan, Hülya Kulakçı Altıntaş, İlgün Özen Çınar, Funda Veren
13:30 - 14:30 S 032 Trakeostomili hastaların bakım ihtiyaçları ve bakım verenlerin bakım yükünün incelenmesi
Türkan Karaca, Yasemin Altınbaş, Sinan Aslan
13:30 - 14:30 S 033 Astımı Olan Bireylere Planlı Davranış Teorisine Göre Uygulanan Eğitim Programının Hastalık Kontrolü ve Tedaviye Uyum Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
Döndü Şanlitürk, Sultan Ayaz Alkaya
14:45 - 17:30 S 056 Orman Fidanlığında Çalışan Mevsimlik İşçilerin Çalışma Koşullarının Ve Sağlık Durumları Algılarının Değerlendirilmesi
İlknur Göl
14:45 - 17:30 S 057 {Sosyoekonomik düzeyi farklı iki bölgede eğitim gören çocukların engelli akranlarına yönelik tutumlarının belirlenmesi}
Ecem Çiçek, Selma Öncel
14:45 - 17:30 S 058 Öğretmenlerin Kolorektal Kanserden Korunmaya Yönelik Sağlık İnançları
Ayla Aykaç Koçak, Adile Tümer
14:45 - 17:30 S 059 Yaşlı Sağlığına Yönelik Huzurevi Uygulamasının Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlılara Yönelik Tutumlarına Etkisi
Aynur Uysal Toraman, Fatma Savan
14:45 - 17:30 S 060 Adölesanların İletişim Becerileri ve Etkileyen Faktörler
Birsen Altay, Didar Karakaş, Emel Güven
14:45 - 17:30 S 061 Hemşirelik Öğrencilerinin Yaz Okulu Hakkındaki Görüşleri
Rukuye Aylaz, Gülsüm Yeti̇ş
14:45 - 17:30 S 062 Bebeği İndirekt Hiperbilirubinemi Tanısı Almış Annelerin Emzirme Öz-Yeterliliği ve Emzirme Başarısının Değerlendirilmesi
Eda Yol, Ayfer Tezel
14:45 - 17:30 S 063 Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Engellilere Yönelik Tutumları ve Etkileyen Faktörler
Yeter Kitis, Naile Bilgili, Nermin Gürhan
14:45 - 17:30 S 064 Kadınların Obeziteye İlişkin Damgalanma Deneyimleri: Niteliksel Bir Çalışma
Yeter Kitis, Naile Bilgili
14:45 - 17:30 S 065 Kısa Mesaj Gönderimi ve Grup Eğitiminin Gebelerin Gebelikte SağlıkUygulamalarına Etkisi
Ayse Sezer Balcı, Hasibe Kadıoğlu
14:45 - 17:30 S 066 Anne –Bebek Ruh Sağlığı İlişkisinin Araştırılması: Bebekler Annedeki Hangi Özellikler Nedeni İle Gelişimsel Gerilik Yaşıyor?
Ahmet Gül, Hesna Gül
14:45 - 17:30 S 067 Yaşlanma ile gelen kırılganlığın algılanan bakım verme yüküne etkisi
Zehra Gök Metin, Canan Karadaş
14:45 - 17:30 S 068 Hemşirelik Öğrencilerinin Merhamet ve Duyarlı Sevgi Düzeyleri ile İlişkili Faktörler
Filiz Adana, Duygu Yeşilfidan, Gülengün Türk
14:45 - 17:30 S 069 Hemşirelik ve Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Sağlıkta Eşitsizlik ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Hakkındaki Bilgi Düzeyleri
Ayla Hendekci
14:45 - 17:30 S 070 Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarının Duygusal Zekâ ve Benlik Saygıları İle İlişkili Faktörler
Saime Erol, Sena Aygün, Havva Çay
14:45 - 17:30 S 071 Hemşirelik Öğrencilerinin Bakım Odaklı Hemşire-Hasta Etkileşimine Yönelik Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi
Gözde Özsezer Kaymak, Sibel Karaca Sivrikaya, Merve Ataç
09:30 - 10:30 S 104 Hemşirelik Öğrencilerinin Empati ve Damgalama Eğilimlerinin LGBT Bireylere Yönelik Tutumları Üzerine Etkisi
Ayşegül Özcan, Kamuran Özdil, Gizem Deniz Bulucu Büyüksoy, Gülhan Küçük Öztürk
09:30 - 10:30 S 105 Hemşirelerin Kişisel Değerlerinin Mesleki Profesyonellik Düzeylerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Evrim Kızıler, Dilek Yıldız, Derya Suluhan, Berna Eren Fidancı
09:30 - 10:30 S 106 Engelli çocuğa bakım verenlerin tükenmişlik ve yaşam doyumlarını etkileyen faktörler
Zehra Çalışkan, Nuray Caner, Derya Evgin, Bahriye Kaplan, Gonca Özyurt
09:30 - 10:30 S 107 Ergenlerde İnternet Bağımlılığını Etkileyen Faktörler ve Eşlik Eden Sorunlar
Mehtap Yentür, Seher Yurt
09:30 - 10:30 S 108 Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlı Bireylere Yönelik Tutum, Görüş ve Davranışlarının Belirlenmesi
Özlem Sinan, Naile Bilgili, Aysun Mutlu
09:30 - 10:30 S 109 Adölesanlarda şiddet eğilimi ve aleksitimi arasindaki ilişkinin incelenmesi
Ayşe Berivan Bakan, Gülpınar Aslan
09:30 - 10:30 S 110 Kırıkkale İlinde Akılcı İlaç Kullanımının Değerlendirilmesi
Sevil Albayrak, Sümeyye Kocaoğlu, Havvanur Tazegül, İrem Pekşen, Mustafa Özaydın, Esat Karasolak, Gökhan Hazar
10:45 - 12:00 S 125 Hepatit B Virüsü ile Enfekte Erkek Hastaların Hastalıkları Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
Ebru Dığrak , Ayfer Tezel
10:45 - 12:00 S 126 Ebeveynlerin Çocuklarda Akılcı İlaç Kullanımına İlişkin Bilgi Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
Evrim Kiziler, Derya Suluhan, Dilek Yildiz
10:45 - 12:00 S 127 Hemşirelik Gözüyle Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Rize İli Örneği
Ayten Yilmaz Yavuz, İlknur Aydın Avcı
10:45 - 12:00 S 128 Halk Sağlığı Hemşireliği Dersi Uygulama Alanı Olan İlkokullarda Öğrencilerinin Sağlık Tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Ebru Dığrak, Aslıhan Öztürk, Hümeyra Zengin, Ayfer Tezel
10:45 - 12:00 S 129 Askerlerde Benlik Saygısı Düzeyi İle Sigara İçme Davranışı Arasındaki İlişki
Rukuye Aylaz, Zeynep Kılınç
10:45 - 12:00 S 130 Toplumda Cinsiyet Eşitsizliği Algısı: Nevşehir Örneği
Rahşan Rahşan Kolutek, Leyla Leyla Muslu, Simla Simla Adagide
10:45 - 12:00 S 131 Cerrahi Kliniklerde Yatan Hastaların Hemşirelik Bakımına İlişkin Memnuniyet Durumlarının Belirlenmesi
Mehmet Sait Atay, Özlem Sinan
10:45 - 12:00 S 132 Yüksek Sosyoekonomik Düzeye Sahip Kadınlarda Yakın Partner (Eş) Şiddeti: Şiddet Türlerinin Yaygınlığı, Çocuğa Yönelik Şiddet ve Yaşam Memnuniyetinde Azalmayla İlişkisi
Ahmet Gül
10:45 - 12:00 S 133 0-12 Yaş Çocuğu Olan Annelere Uygulanan Çocuk Yolcu Güvenliği Programının Etkisi
Serpil Kolunsağ, Nursen Nahcivan
13:00 - 14:30 S 152 Hemşirelik lisans öğrencilerinde hafif kiloluluk ve obezite prevalansı ile kardiyovasküler hastalık risk faktörleri arasındaki ilişki
Hasan Hüseyin Çam, Fatma Karasu
13:00 - 14:30 S 153 KOAH’lı Hastalarda Farklı Pulmoner Rehabilitasyon Programlarının Anksiyete ve Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
Betülay Kılıç, Hatice Sütçü Çiçek
13:00 - 14:30 S 154 Yaşlı Bireylerin Düşme Sıklığının ve Düşme Yönünden Ev İçi Çevre Özelliklerinin Belirlenmesi
Münüre Akgör Kaleci, Belkıs Karataş Aktan
13:00 - 14:30 S 155 Öğretmenlerin Bakış Açısıyla Okul Sağlığı Hemşireliği Uygulamasının Değerlendirilmesi
Ebru Dığrak, Hümeyra Zengin, Aslıhan Öztürk, Ayfer Tezel
13:00 - 14:30 S 156 Hemşirelik Öğrencilerinde Stres Yönetimi Eğitiminin Stresle Baş Etmeye Etkisi
Nükhet Ki̇rağ
13:00 - 14:30 S 157 Lise öğrencilerinde dismenore sıklığının ve şiddetinin sosyal-okul yaşamına etkisinin incelenmesi
Ferdane Taş, Handan Zincir
13:00 - 14:30 S 158 Postmenopoz dönemdeki kadınlarda sağlık inanç modeli temelli kısa görüşmelerin osteoporozdan korunma bilgi, tutum ve davranışlarına etkisi
Nurcan Kolaç, Ayşe Yıldız
13:00 - 14:30 S 159 İlköğretim Öğrencilerinin Okul Tuvaletlerini Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler
Elif Keskin, Rahime Poyraz, Ayşe Sezer Balcı, Nurcan Kolaç
13:00 - 14:30 S 160 “Mastektomili Kadınların Beden Algısı ve Benlik Saygısını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Suna İpar Eroğlu, Seher Yurt
14:45 - 15:45 S 185 Kronik Hastalığı Olan Bireylerin Sağlık Okuryazarlık Düzeyi ile Tedaviye Uyum Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Sabahat Coşkun, Gülcan Bağçıvan
14:45 - 15:45 S 186 Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim-öğretimlerini etkileyen faktörlerin öğrenci ve öğretim elemanı boyutuyla incelenmesi
Fatma Başalan İz, Esin Çetinkaya Uslusoy
14:45 - 15:45 S 187 Kırsal ve kentsel bölgedeki okul çağı çocuklarında obezite sıklığının ve hipertansiyon riskinin belirlenmesi
Ayşe Meydanlıoğlu, Arzu Akcan, Selma Öncel, Derya Adıbelli, Ecem Çiçek, Süreyya Sarvan, İlkay Kavla
14:45 - 15:45 S 188 Çevre Sağlığı Hemşireliği Dersinin Öğrencilerin Çevreye Yönelik Bilgi ve Tutumları Üzerine Etkisi
Süheyla Özsoy, Renginar Öztürk Dönmez
14:45 - 15:45 S 189 Hemşirelik Bölümü 1.Sınıf Öğrencilerinde Kahkaha Yogasının Ruhsal Belirti Sıklığı ve Tükürük Kortizol Düzeyine Etkisinin Değerlendirilmesi: Deneysel Çalışma Protokolü
Fatma Özlem Öztürk, Ayfer Tezel
14:45 - 15:45 S 190 Gebelerin özbakım gücü, özyeterlilikleri ile sağlık uygulamaları arasındaki ilişki
Tuba Birlik, Nuriye Yıldırım Şişman
11:00 - 12:30 S 010 PRECEDE- PROCEED Modele Göre Yapılandırılan Okul Sağlığı Hemşireliği Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Hümeyra Zengin, Ebru Dığrak, Aslıhan Öztürk, Ayfer Tezel
11:00 - 12:30 S 011 Hemşirelik Öğrencilerinde Kültürel Zeka Ve Kültürel Duyarlılık Arasındaki İlişki: Kesitsel Tipte Tanımlayıcı Bir Çalışma
İlknur Göl, Özüm Erkin
11:00 - 12:30 S 012 İlk ve Ortaokul Öğrencilerinin Fizik Muayene Bulgularına Göre Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi
Semra Kocataş, Nuran Güler
11:00 - 12:30 S 013 Adölesanların sebze ve meyve tüketimi özyeterliliklerni etkileyen faktörler
Özcan Aygün
11:00 - 12:30 S 014 Görme engelli öğrencilerde “Engellere Karşı Dik Duruyorum ” programının postüral farkındalık ve öz saygı üzerine etkisi
Kamer Gür, Fatma Nevin Şişman, Hali̇se Çetin, Hati̇ce Oral, Merve Yi̇lmaz, Pınar Akpınar, Mehmet Müfit Orak
11:00 - 12:30 S 015 Gıda Sektörü Çalışanlarının Tekrarlı Hareketlerinden “Toplama ve Besleme” İşleminin REBA Yöntemi İle Ergonomik Analizi ve Ağrının Değerlendirilmesi
Özlem Örsal, Elif Zeynep Metin Gemici, Pınar Duru
11:00 - 12:30 S 016 Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Geçiren Bireylerin Preoperatif ve Postoperatif Dönemindeki Benlik Saygısı Ve Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Belirlenmesi
Ceren Eroğlu Akgün, Sultan Ayaz Alkaya
11:00 - 12:30 S 017 Nevşehir Verem Savaş Dispanserindeki Tüberküloz Hastalarının Değerlendirilmesi
Rahşan Kolutek
11:00 - 12:30 S 018 Kanserli hastalara bakım veren bireylerin bakım yükü, yaşam kalitesi ve etkileyen faktörlerin incelenmesi
Sibel Ceylan Gür, Fatma Ersin
13:30 - 14:30 S 034 Hemşirelik öğrencilerinin öğrenme tutumları ve etkileyen etmenler
Yildiz Denat
13:30 - 14:30 S 035 Üriner İnkontinanslı Yaşlılara Ev Ziyaretleri ile Verilen Hemşirelik Bakımının Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Arzu Aybek, Hatice Bebiş
13:30 - 14:30 S 036 Sağlık Eylem Süreci Yaklaşımı Modeli ile geliştirilen programın KOAH hastalarının grip aşısı yaptırma davranışına etkisi
Sümbüle Köksoy Vayısoğlu, Handan Zincir
13:30 - 14:30 S 037 İlkokul Öğrencilerinde Sağlık İnanç Modeline Dayalı Eğitim Programının Oyun Alanı Kazalarından Korunma Davranışlarına Etkisi
Bennur Koca, Aynur Uysal Toraman
13:30 - 14:30 S 038 Geç Adölesan Dönemde Premenstruel Sendrom Prevelansı ve İlişkili Faktörler
Tuğba Uzunçakmak, Sultan Ayaz Alkaya
13:30 - 14:30 S 039 Ebeveynlerin Cilt Kanserine İlişkin Bilgi Düzeyleri, Güneşten Korunma Davranışları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Adem Sümen, Selma Öncel
14:45 - 17:30 S 072 Adolesan Sağlıklı Yaşam Biçimi Zorluk Algısı, Seçim ve Tutum Ölçeklerinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması
Tuğba Duygu Özmet, Aysun Ardıç
14:45 - 17:30 S 073 Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Algıladıkları Stres ve Stresle Baş Etme Davranışları
Ayşe Topal Hançer, Nuran Güler, Burcu Kübra Süha
14:45 - 17:30 S 074 İlçede yaşayan ortaokul öğrencilerinin sosyoekonomik özelliklerinin beslenme alışkanlıkları üzerine etkisi
Keziban Taşcene, Deniz Koçoğlu Tanyer
14:45 - 17:30 S 075 Vicdan Algısı Ölçeği’ nin Türkçe Geçerlik Güvenirliği
Sena Dilek Aksoy, Kader Mert, İbrahim Çetin
14:45 - 17:30 S 076 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Hastalarda Transteoretik Modele Göre Evde Uygulanan Hemşirelik Girişimlerinin Sigara Bırakmaya Etkisi
Figen Çavuşoğlu, Ayşe Beşer, Oğuz Kılınç, Nazmiye Tibel Tuna
14:45 - 17:30 S 077 Hemşirelerin Sığınmacı Bireylere Bakım Verirken Karşılaştıkları Sorunlar
Ayşe Çal, Figen Çavuşoğlu, İlknur Aydın Avcı
14:45 - 17:30

S 078 45-70 Yaş Bireylerin Gelecek 10 Yılda Kolorektal Kanser Risklerinin Belirlenmesi
Renginar Öztürk Dönmez , Süheyla Özsoy, Melek Ardahan

14:45 - 17:30 S 079 Adolesan Sağlıklı Yaşam Biçimi İnanç Ölçeği'nin Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri
Aysun Ardıç
14:45 - 17:30 S 080 Mezun Durumundaki Öğrenci Hemşirelerin Halk Sağlığı Hemşireliği Yeterliliklerinin Belirlenmesi
Aslıhan Öztürk, Ebru Dığrak, Hümeyra Zengin, Ayfer Tezel
14:45 - 17:30 S 081 İnternet ve Oyun Bağımlısı Adolesanlara Yönelik Okul Sağlığı Uygulamalarında Omaha Sistemi'nin Kullanımı
Çiçek Önder, Aysun Ardıç
14:45 - 17:30 S 082 Kronik Hastalık ve Aktif Birey: Romatoid Artrit, Hipertansiyon ve Diyabeti Olan Bireylerin Aktiflik Düzeyleri Nedir?
Cansu Koşar, Dilek Büyükkaya Besen
14:45 - 17:30 S 083 Ebeveynlerin solunum yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarında kullandıkları tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları: Nevşehir ili örneği
Bahriye Kaplan, Meral Bayat, Zehra Çalışkan, Derya Evgin, Nuray Caner
14:45 - 17:30 S 084 {Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Örgütlenmeye İlişkin Düşünceleri ve İlişkili Faktörler}
Ezgi Güzeloğlu
14:45 - 17:30 S 085 İlkokul Öğrencilerine Ve Annelerine Evde Verilen Bakımın Enterobıus Vermıcularıs Sıklığına Etkisi
Kamuran Özdil, Nimet Karataş, Handan Zincir
14:45 - 17:30 S 086 Hemşirelerin Kültürel Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi
Mehmet Korkmaz, İlknur Aydİn Avcİ, Neslihan Duman, Derya Öztoprak, Şeyma Soyanıt
14:45 - 17:30 S 087 Hastanede Çalışan Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına Yönelik Algıladıkları Engeller
Serap Açıkgöz Çepni, Ayşe Beşer
09:30 - 10:30 S 111 Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Problem Çözme Süreçlerinin İncelenmesi
Belgin Yıldırım, Nükhet Bağsürer
09:30 - 10:30 S 112 Hemşirelik bölümü öğrencilerinin çevre sorunlarına yönelik tutumlarının incelenmesi
Ayşe Berivan Bakan, Betül Aktaş, Hasret Yalçınöz Baysal
09:30 - 10:30 S 113 1-8 Aylık Bebeği Olan Annelerin Emzirme ve Doğum Şeklinin Maternal Bağlanmaya Etkisi
Hüseyin Çapuk, Zeynep Güngörmüş
09:30 - 10:30 S 114 Kahramanmaraş’ta Kalıtsal Kan Hastalıkları Hemoglobinopati Kontrol Programı Kapsamında Toplanan Verilerin Değerlendirilmesi
Filiz Taş, Merve Gülpak, Ayşe Aslı Oktay
09:30 - 10:30 S 115 Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı Merkezinde Çalışan Hemşirelerin İletişime Gönüllülük Durumları ve İletişim Doyumlarının Belirlenmesi
Sonay Bilgin, Nuran Çelebi, Büşra Ekin, Gökhan Bilgin
09:30 - 10:30 S 116 Eğitimli gençlerin etik değerlere yatkınlık ile kendini gerçekleştirme arasındaki ilişki ve etkileyen faktörler
Hilal Yildirim, Kevser Işık, Filiz Polat, Zeliha Cengiz, Rukuye Aylaz
09:30 - 10:30 S 117 Zonguldak İl Merkezinde Yaşayan 0-2 Yaş Çocuklara Uygulanan Geleneksel Yöntemler
Tülay Kuzlu Ayyıldız, Hülya Kulakçı Altıntaş, Funda Veren
10:45 - 12:00 S 134 Öğretmenlerin besin alerjisi ve anafilaksi yönetme öz-yeterlikleri: geçerlik ve güvenirlik çalışması
Meryem Öztürk Haney, Şeyda Özbıçakcı, Gülendam Karadağ
10:45 - 12:00 S 135 Diyabetli Hastalarda Ayak Yarası Riski, Ayak Öz-Bakim Davranışları ve Hastalık Kabulü Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Selma Şahin, Dilek Cingil
10:45 - 12:00 S 136 Bir İlde Okul Dönemindeki Çocuklarda Görülen Kronik Hastalıkların Belirlenmesi
Arzu Akcan, Ayşe Meydanlıoğlu, Evrim Yalçın
10:45 - 12:00 S 137 İlkokul öğrencilerinde yapılan vücut kitle indeksi tarama sonuçlarının yaşa ve cinsiyete göre dağılımı
Özcan Aygün , Selda Cerim, Büşra Yılmaz
10:45 - 12:00 S 138 Lise öğrencilerinde yapılan kan basıncı tarama sonuçlarının yaşa ve cinsiyete göre dağılımı
Özcan Aygün , Selda Cerim, Büşra Yılmaz
10:45 - 12:00 S 139 20-65 YAŞ ARASI BİREYLEDE HİPERTANSİYON PREVALANSI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER (Mardin Örneği)*
Gülcan Çiftçioğlu, Vasfiye Bayram Değer, Sema Çifçi, Aynur Güneş
10:45 - 12:00 S 140 Hemşirelik bölümü öğrencilerinin obeziteye bakış açıları ve yeme alışkanlıkları
Arife Silahçılar, Seyran Şenveli
10:45 - 12:00 S 141 Astımlı Hastalara ve Bakım Verenlerine Astım Kontrolüne Yönelik Uygulanan Eğitim Programının Bakım Verenlerin Algıladıkları Bakım Yüküne Etkisi
Döndü Şanlitürk, Sultan Ayaz Alkaya
10:45 - 12:00 S 142 Yaşlı bireylerde akılcı ilaç kullanımının belirlenmesi
Dilek Kılıç, Meltem Şirin Gök, Gülnaz Ata
13:00 - 14:30 S 161 Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bölümü Öğrencilerinin Merhamet Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler
Ahmet Seven, Hanifi Dülger
13:00 - 14:30 S 162 İnfertilite Kliniğinde Tedavi Gören Kadınların Yalnızlık Düzeyi ve Algıladıkları Aile Desteğinin Belirlenmesi
Elif Üner, Nihal Sunal
13:00 - 14:30 S 163 Bir Aile Sağlığı Merkezine bölgesindeki Diyabet hastalarının Hastalığı Kabullenme ve Diyabet Öz Etkililikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Ümmühan Aktürk, Emine Aydınalp
13:00 - 14:30 S 164 Ergenlerde Çözüm Odaklı Yaklaşımın Problemli İnternet Kullanımı, Uyku Kalitesi Ve Okul Başarısına Etkisi
Şenay Şermet Kaya, Emine Ümit Seviğ, Handan Zincir
13:00 - 14:30 S 165 Bir Sağlık Kurumuna Başvuran Tip 2 Diyabetes Mellituslu Hastaların Ayak Bakımı Davranışları ve Diyabetik Ayak Risk Durumu
Özlem Tekir, Celalettin Çevik, Gözde Özsezer Kaymak
13:00 - 14:30 S 166 Yetişkin Bireylerde Bergen Uykusuzluk Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği
Tuba Bay , İlknur Yalçın, Ayşe Ergün
13:00 - 14:30 S 167 Antalya’da bir ilkokuldaki öğrencilerin sağlık sorunlarının belirlenmesi
Ayşe Meydanlıoğlu, Esma Sakınmaz, Seda Yiğit, Fatma Ulusoy, Beyza Şencan Keskin, Sevgi Demirel
13:00 - 14:30 S 168 Bir İlkokuldaki Öğrencilerde Birinci Basamakta Önerilen Periyodik Sağlık Muayenesi ve Taramalarında OMAHA Sisteminin Kullanılması
Ayşegül Ilgaz
13:00 - 14:30 S 169 Erzurum ilinde yaşlı bireylerde ağrı prevalansı
Dilek Kılıç, Fatma Güdücü Tüfekci, Gülnaz Ata, Leyla Adıgüzel, Ayla Hendekci
14:45 - 15:45 S 191 Ergenlerin Okulda ve Trafikte Güvenlik Önlemlerine Yönelik Davranışlarının Sağlık İnanç Modeline Temellendirilerek Değerlendirilmesi
Eda Kılınç, Kamer Gür
14:45 - 15:45 S 192 Kadınlarda pasif ve aktif sigara kullanımı ve etkileyen faktörler
Ayşe Berivan Bakan, Gülpınar Aslan, Şenay Arlı
14:45 - 15:45 S 193 Menopoz semptomlarının cinsel yaşam ve evlilik uyumu üzerine etkisi
Yeliz Görmüş
14:45 - 15:45 S 194 Bir eğitim ve araştırma hastanesi çalışanlarının aşı eğitimleri sonrası aşılanma durumlarının değerlendirilmesi
Aysun Kara Uzun
14:45 - 15:45 S 195 Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Beslenme Durumları Ve Günlük Yaşam Aktivitelerinin Belirlenmesi
Emine Ekici, Merve Yetim, Ezgi Hasret Kozan
11:00 - 12:30 S 019 Hemşirelik Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddet ve Mesleki Şiddete İlişkin Rolleri ile İlgili Tutumları ve Etkili Faktörler
Gülengül Mermer , Renginar Dönmez
11:00 - 12:30 S 020 Aile Planlaması Danışmanlık Eğitiminde Standardize Hastalar ile Yüksek Gerçeklikli Simülasyon Uygulaması Kapsamında Geliştirilen Senaryoların Geçerliği: Pilot Çalışma
Esin Ateş, Aynur Uysal Toraman, Süheyla Özsoy, Özüm Erkin, Zuhal Emlek Sert, Sevcan Topçu
11:00 - 12:30 S 021 Hemşirelik Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumu ve Kadının Çalışmasına Karşı Tutumunun Değerlendirilmesi
Fatma Özlem Öztürk, Ayfer Tezel, Menekşe Nazlı Aker
11:00 - 12:30 S 022 Lisans ve Lisansüstü Eğitim Alan Hemşirelerde Bilimsel Araştırma Yetkinlik Ölçeği Geliştirilmesi
Pınar Duru, Özlem Örsal
11:00 - 12:30 S 023 Anımsama Terapisinin Huzurevinde Kalan Yaşlıların Yalnızlık, Depresyon ve Yaşam Doyumlarına Etkisi
Melisa Köse, İbrahim Safa, Ayşe Sezer Balcı, Nurcan Kolaç
11:00 - 12:30 S 024 Çözüm odaklı yaklaşımın fazla kilolu ve obez ergenlerin beslenme- egzersiz tutum ve davranışlarına etkisi
Nurcan Akgül Gündoğdu, Ümit Seviğ, Nuran Güler
11:00 - 12:30 S 025 Dispne-12 Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması
Zehra Gök Metin, Aylin Helvacı
11:00 - 12:30 S 026 Yoga Yapan Bireylerin Sağlık Durum Algısı ve Ortoreksiya Nervoza Eğilimlerinin Belirlenmesi
Özüm Erkin , İlknur Göl
11:00 - 12:30 S 027 İlköğretim Öğrencilerinde Bilgisayar Oyun Bağımlılığı ve Şiddete Eğilim
Cahide Çevi̇k, Özlem Örsal, Yeliz Ciğerci, Pakize Özyürek
11:00 - 12:30 S 203 Hemşirelik Öğrencilerinde Çelişik Duygulu Cinsiyetçiliğin Menstrual Tutuma Etkisi
Menekşe Nazlı Aker, Funda Özdemir, Fatma Özlem Öztürk
13:30 - 14:30 S 041 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Riskli Yenidoğanların Anne ve Babalarının Anksiyete Düzeyleri
Evrim Kiziler, Filiz Arslan, Derya Suluhan
13:30 - 14:30 S 042 Aile Sağlığı Merkezinde Çalışan Hemşire/Ebelerin Kültürel Duyarlık Ve Kültürel Beceri Düzeylerinin İncelenmesi
Medine Yılmaz, Cansu K. Yeni̇, Neslihan Uluk, Emine Avcı
13:30 - 14:30 S 043 Gebelerin Sağlık Okuryazarlığı: Şanlıurfa Değerlendirmesi
Suzan Havlioğlu, Tülay Ortabağ, Serpil Özdemir, Evin Kırmızıtoprak
13:30 - 14:30 S 044 Hemşirelerde Huzursuz Bacak Sendromu, Uyku Kalitesi, Uykululuk Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Özge Aydoğan Aşır , Özlem Örsal
13:30 - 14:30 S 045 Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Göçmen Hastalarla Olan İletişim Durumlarının Belirlenmesi
Fatos Uncu, Hasan Evcimen, Betül Gülnaroğlu, Dilek Güneş Dağ
14:45 - 17:30 S 088 Öğretmenlerin İlk Yardım Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Kırıkkale İli Yahşihan İlçesi Örneği
Sevil Albayrak, Çağla Özgenç, Elif Düzenli, Esra Şafak, Ayşe Kübra Caner
14:45 - 17:30 S 089 Çalışanların Sağlık Algısı İle Termal Konfor Algısı Arasındaki İlişkisinin Belirlenmesi
Aliye Mandıracıoğlu, Safiye Özvurmaz
14:45 - 17:30 S 090 Hemşirelik öğrencilerinin üreme sağlığı tutumlarının belirlenmesi
Semra Kocaöz, Ferdane Taş, Pınar Kara
14:45 - 17:30 S 091 Tokat İl Merkezinde Huzurevinde ve Kendi Evinde Yaşayan Bireylerde Güneş Işığı Maruziyetinin D Vitamini Seviyesi Üzerine Etkisi
Fatih Okan, Sevil Okan, Handan Zincir
14:45 - 17:30 S 092 Bir Üniversite Hastanesinde Pediatri Servislerinde Çalışan Hemşire/ Ebe/ Sağlık memurlarının Paraziter Hastalıklar ile İlgili Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi
Birsel Canan Demirbağ, Canan Sari̇, Leyla Adıgüzel, Ezgi Demirtürk
14:45 - 17:30 S 093 Hemşirelik öğrencilerinin uyku alışkanlıkları ve algıladıkları stresleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi
Makbule Tokur Kesgin, Songül Çağlar
14:45 - 17:30 S 094 Hemşirelik öğrencilerinin kültürler arası duyarlılıklarının değerlendirilmesi
Derya Suluhan, Dilek Yıldız, Berna Eren Fidancı, Ahsen Sultan Uygun, Ayşe Karaman, Ecem Nur Bozkurt
14:45 - 17:30 S 095 Hatay İli Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde Takip Edilen Şizofreni Hasta Yakınlarının Damgalanma ve Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlarının Belirlenmesi
Gamze Yıldırım, Hatice Tambağ
14:45 - 17:30 S 096 Turkish Adaptation,Validity and Reliability of the Caregiving Competence Scale
Yasemin Demir Avcı, Sebahat Gözüm
14:45 - 17:30 S 097 Akılcı ilaç kullanım davranışları: bir ölçek geliştirme çalışması
Hülya Demirbaş, Esma Güney Kızıl, Ayla Bayık Temel , Şafak Dağhan
14:45 - 17:30 S 098 Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Hastaların Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerini Etkileyen Değişkenlerin Değerlendirilmesi
Özlem Örsal, Pınar Duru, Özgül Örsal, Kazım Tırpan, Abdullah Çulhacı
14:45 - 17:30 S 099 Okul Kazalarını Önlemeye Yönelik Verilen Kazasız Günler Eğitim Programının Öğrencilerin Bilgi ve Davranışlarına Etkisi
Selma Dilek, Selma Öncel
14:45 - 17:30 S 100 Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Gebelerin Bağışıklama Durumlarının Belirlenmesi
Feyza Dereli, Gamze Kundakçı, Jülide Gülizar Yıldırım, Gülçin Yelten, Medine Yılmaz
14:45 - 17:30 S 101 Trakeostomili yaşlı hastalarda bakım: Karma yönteme dayalı eğitimin bakım verenlerin bilgi düzeyine ve bakım yüküne etkisi
Türkan Karaca, Yasemin Altınbaş, Sinan Aslan
14:45 - 17:30 S 102 Astımı Olan Bireylerde Planlı Davranış Teorisi’ne Göre Maruziyetten Uzaklaşma ve İnhaler Kullanımı Ölçeklerinin Geliştirilmesi: Güvenirlik ve Kapsam Geçerliği Çalışması
Döndü Şanlitürk, Sultan Ayaz Alkaya
14:45 - 17:30 S 103 Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Öz Bildirime Dayalı Sağlık Düzeyleri İçin Bir Belirleyici: Aile Sağlık Özellikleri
Erdal Akdeniz, Deniz Koçoğlu Tanyer
14:45 - 17:30 S 192 Kırsal Bölgede Yaşayan Kadınların Kas İskelet Sistemi Yakınmaları Obezite İle İlişkili mi?
Safiye Özvurmaz, Aliye Mandıracıoğlu
09:30 - 10:30 S 118 60 Yaş ve Üstü Kadınların Kendi Kendine Meme Muayenesi İle İlgili Davranışları ve Sağlık İnançları
Saime Erol , Şerife Kızıl, Emine Gök
09:30 - 10:30 S 119 Ameliyat olan yaşlı hastaların hemşirelik bakımı algıları: Nitel çalışma
Elif Akyüz, Hayriye Ünlü, Banu Çevik
09:30 - 10:30 S 120 İntörn Öğrencilerin Kısa Öyküler Üzerinden Hemşirelik Tanılarını Kullanabilme Becerilerini Tanılamak
Çiğdem Canan, Selin Gül, Mehmet Becerik, Aysun Çobadak Çalt, Süheyla Altuğ Özsoy
09:30 - 10:30 S 121 Erken Adölesan Dönemde Çocukların İnternet Kullanım Alışkanlıkları ve Psikososyal Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi
Fatma Avşar, Sultan Ayaz Alkaya
09:30 - 10:30 S 122 Bebeklerde ve Okul Öncesi Çocuklarda Konuşma Gecikmesi: Prevalans ve Sosyodemografik Risk Faktörleri
Çağatay Uğur
09:30 - 10:30 S 123 0-2 Yaş Çocuğu Olan Ebeveynlerin Aşılar Hakkındaki Bilgi Düzeyleri
Birsel Canan Demirbağ, Ezgi Demirtürk, Canan Sarı, Leyla Adıgüzel
09:30 - 10:30 S 124 Hemşirelik öğrencilerinin maneviyata ve manevi bakıma ilişkin algıları
Zeliha Karapeli̇t, Gözde Yıldız Daş Geçim, Aslı Memiş
10:45 - 12:00 S 143 Erişkin kadınların evsel kimyasal maddeleri seçme, saklama ve kullanma davranışları
Rukiye Gülegen, Melek Nihal Esin
10:45 - 12:00 S 144 50-70 Yaş Arası Bireylerde Değişim Aşamalarına Göre Kolorektal Kanser Tarama Davranışları ve İlişkili Faktörler
Elif Temuçin, Nursen Nahcivan
10:45 - 12:00 S 145 Akran Eğitimi Yöntemi İle Roman ve Üniversiteli Adölesanlara Verilen Cinsel Sağlık Sorumluluğu Eğitiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Dilek Çelik Eren, Özge Öz, Ayşe Çal, Mehmet Korkmaz, İlknur Aydın Avci
10:45 - 12:00 S 146 Hemşirelik 1.Sınıf Öğrencilerinin Teknoloji Ve İnternet Bağımlılığı
Rabia Sohbet, Müjde Kerkez, Büşra Bozkurt, Yüksel Kaçmaz, İbrahim Karakoç, Müfide Sait, Sevde Nur Algül
10:45 - 12:00 S 147 Kız Yurdundaki Öğrencilerin Meme Kanseri İle İlgili Bilgi Tutum Ve Davranışları
Rabia Sohbet, Müjde Kerkez, Büşra Bozkurt, Halil İbrahim Kaçan, Büşra Çapan, Rozerin Kılınç, Sultan Acar
10:45 - 12:00 S 148 Adölesan Dismenore Özbakım Ölçeği'nin Türkçe Geçerlik Ve Güvenirliği
Enise Yüce, Ayşe Ergün
10:45 - 12:00 S 149 LGBT Bireylere İlişkin Akademisyen Hemşirelerin Bilgi Ve Homofobi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Funda Aslan, Nilay Ercan Şahi̇n, Oya Nuran Emiroğlu
10:45 - 12:00 S 150 Hemodiyalize giren hastaların anksiyete ve umutsuzluk düzeyleri ve ilişkili faktörler
Gülhan Yiğitalp, Evin Evinç
10:45 - 12:00 S 151 Hizmet Almak Üzere Hastaneye Başvuran Bireylerin Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi
İlknur Esen Yıldız, Ayten Yılmaz Yavuz, Emine Sönmez
13:00 - 14:30 S 170 Hemşirelik fakültesi öğrencilerinin sağlıklı beslenme kaygısının (ortoreksiya nervoza) belirlenmesi
Ümmühan Aktürk, Ebru Gül
13:00 - 14:30 S 171 İşyeri Sağlığı Geliştirme Programının Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarını Artırmada ve Kardiyovasküler Riski Azaltmadaki Etkisinin Değerlendirilmesi
Serap Açıkgöz Çepni, Ayşe Beşer
13:00 - 14:30 S 172 Yaşlı bakımı programı öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarının belirlenmesi
Ebru Sönmez, Dilek Yıldırım Gürkan
13:00 - 14:30 S 173 İntörn Hemşirelik Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları İle Obezite Arasındaki İlişkisi
Ebru Konal, Melek Ardahan, Özüm Erkin
13:00 - 14:30 S 174 Hipertansiyon Hastalarında Kalp Krizi ve İnmeden Korunmada Hemşirelik Faaliyetlerinin Belirlenmesi
Damla Bayrak , Nuran Tosun
13:00 - 14:30 S 175 Ergenlere Verilen Olumlu Sağlık Davranışları Geliştirme Eğitiminin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Fiziksel Aktivite Üzerine Etkisi: Bir Okul Örneği
Duygu Yeşilfidan , Filiz Adana
13:00 - 14:30 S 176 Farklı Kuşaklarda, Sağlık Okuryazarlığının Belirlenmesi
Leyla Muslu, Süreyya Sarvan, Selma Öncel, Emine Uğur
13:00 - 14:30 S 177 Adölesan Genç Kızlarda Dismenore Prevalansı, Etkileyen Faktörler ve Özbakım Deneyimleri
Enise Yüce, Ayşe Ergün
13:00 - 14:30 S 178 Fazla Kilolu ve Obez Kadınlarda Eğitim ve Danışmanlığın Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Üzerine Etkisi
Dilek Cingil, Seda Göger
14:45 - 15:45 S 197 Evli Kadınlarda Vücut Algısının Menopoza İlişkin Tutum Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Ebru Gül, Ümmühan Aktürk, Fatma Keskin, Aysel Akbeniz Özdemir
14:45 - 15:45 S 198 Sakız Çiğnemenin Stres, Anksiyete, Depresyon, Öz Odaklı Dikkat ve Sınav Başarısına Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
Sultan Ayaz Alkaya, Şengül Yaman Sözbir, Burcu Bayrak Kahraman
14:45 - 15:45 S 199 Toplumda Yaşayan Yetişkin Bireylere Hemşireler Tarafından Yapılan İlaç Dışı Sigara Bıraktırma Girişimlerinin Etkinliği: Sistematik Derleme Protokolü
Handan Terzi, Yeter Kitiş, Belgin Akın
14:45 - 15:45 S 200 Adölesanların kahvaltı yapmama nedenlerini etkileyen faktörler ile beslenme öz-yeterlilikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Dercan Gençbaş, Zeynep Kübra Sevler
14:45 - 15:45 S 201 Adölesanların Algıladıkları Anne Baba Tutumları İle Şiddet Eğilimleri ve Etkileyen Faktörler
Hülya Kulakçi̇ Alti̇ntaş, Sultan Ayaz Alkaya
14:45 - 15:45 S 202 Evde Bakım Hizmeti Alan Nörolojik Problemli Hastaların Bakıcılarında Bakım Yükü ve Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi
Ercan Demirok, Seher Ergüney